टेलिफोन नं. शाखा र प्रयोगकर्ताहरु

  • टेलिफोन नं. शाखा र प्रयोगकर्ताहरु
क्र.नं नाम थर पद शाखा Tel.Ph Extenstion Number कैफियत
1 जितेन्द्र बस्नेत महानिर्देशक
2 युवराज कटेल निर्देशक पञ्जीकरण 01-4200016 135
3 शिवराज जोशी निर्देशक प्रशासन 01-4200016 151
4 विष्णुहरि उपाध्याय निर्देशक राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा 01-4200016 126
5 बिनीता भट्टराई निर्देशक सामाजिक सुरक्षा 01-4200016 129
6 सुभाष ढकाल निर्देशक सूचना प्रविधि शाखा 01-4200016 118
7 कुलशेखर अर्याल शाखा अधिकृत सामाजिक सुरक्षा 01-4200016 111
8 बिष्णुहरि तिमल्सेना शाखा अधिकृत प्रशासन 01-4200016
9 भोजराज खतिवडा शाखा अधिकृत योजना अनुगमन तथा समन्वन ईकाइ 01-4200016 149
10 सुनिता अधिकारी शाखा अधिकृत प्रणाली विकास 01-4200016 125
11 समिता पोख्रेल शाखा अधिकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र 01-4200016 127
12 सावित्रा बस्नेत शाखा अधिकृत पञ्जीकरण 01-4200016 134
13 गोबिन्द प्रसाद भन्डारी शाखा अधिकृत स्टोर 01-4200016 131
14 जग्ये प्रसाद रेग्मी लेखा अधिकृत लेखा 01-4200016 107
15 राम थापा कम्प्युटर अधिकृत प्रणाली बिकास, प्रसोधन तथा छपाई ईकाई
16 ज्ञानेश्वर वोहरा कम्यूटर इन्जिनियर विद्युतिय सेवा समन्वयन इकाई 01-4200016 119
17 योगेश पराजुली कम्यूटर इन्जिनियर विद्युतिय सेवा समन्वयन इकाई 01-4200016 120
18 अन्जना प्रसाइ भण्डारी नायव सुब्बा प्रणाली बिकास, प्रसोधन तथा छपाई ईकाई
19 राजेश कुमार लम्साल नायव सुब्बा पञ्जीकरण 01-4200016 130
20 सन्त बहादुर तामाङ नायव सुब्बा स्टोर 01-4200016 131
21 गोविन्द प्रसाद अधिकारी नायव सुब्बा सामाजिक सुरक्षा
22 सुरेश कुमार जोशी नायव सुब्बा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
23 जया लामिछाने नायव सुब्बा सामाजिक सुरक्षा 01-4200016 112
24 चन्द्रप्रकाश घिमिरे लेखापाल लेखा 01-4200016 108
25 रमा पोख्रेल तथ्याङ्क सहायक राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतिय सेवा समन्वयन इकाई 01-4200016 167
26 बाबुराम अधिकारी कम्यूटर अपरेटर प्रणाली विकास 01-4200016 122
27 शिव कुमार बस्नेत कम्यूटर अपरेटर राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतिय सेवा समन्वयन इकाई 01-4200016 167
28 अन्जना पन्त कम्यूटर अपरेटर प्रणाली विकास 01-4200016 165
29 गितादेवी राई कम्यूटर अपरेटर प्रशासन 01-4200016
30 जमुना बिष्ट खनाल कम्यूटर अपरेटर सामाजिक सुरक्षा 01-4200016 112
31 सरोज उपाध्याय कम्यूटर अपरेटर पञ्जीकरण
32 गुणा देवी दाहाल कम्यूटर टेक्निसियन प्रणाली विकास 01-4200016 165
33 टिका देवी पोख्रेल Project Admin Assistant पञ्जीकरण 01-4200016 136
34 जिवनलाल बज्राचार्य Procurement Specialist 01-4200016 148
35 कुलचन्द्र शर्मा Financial Management Specialist 01-4200016 158
36 राजेन्द्र बुढाथोकी Program Officer 01-4200016 160
37 सरस्वती भट्टराई Communication Officer 01-4200016 133
38 इन्दिरा न्यौपाने Field Assistant दर्ता चलानी 01-4200016 157