Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 व्यक्तिगत घटना दर्ता लागू हुनु अगावै व्यक्तिगत घटना (जन्म) को प्रमाणिकरण सम्बन्धमा निर्देशन 2/16/2081 |
2 व्यक्तिगत घटना दर्ता लागू हुनु अगावै व्यक्तिगत घटना (जन्म) को प्रमाणिकरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/16/2081 |
3 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।सुस्ता पुर्व,मुस्ताङ,लमजुड,गोरखा,तनहु । सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
4 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।पर्वत,स्याड्गजा,म्यादी,बाग्लुङ्ग। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
5 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।नवलपरासी,रुपन्देही,कपिलवस्तु,पाल्पा,अर्धाखाँची गुल्मी। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
6 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।रुकुम पुर्व,रोल्पा,प्यूठान,दाड्,बाँके,बर्दिया। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
7 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।रुकुम पश्रचिम,सल्यान,डोल्पा,जुम्ला,मुगु। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
8 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।हुम्ला,कालिकोट,जाजरकोट,दैलेख,सुर्खेत। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
9 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।बाजुरा,बझाङ्ग,डोटी, अछाम, दार्चुला। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
10 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।बैतडी,डडेलधुरा,कन्चनपुर,कैलाली। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
11 Biometric Scanner Device व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 2/6/2081 |
12 Biometric Scanner Device व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/6/2081 |
13 खरिद कारबाही रद्द गरिएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/3/2081 |
14 Biometric Verification अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/24/2081 |
15 राष्ट्रिय परिचय नम्बर (NIN) सहितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 1/23/2081 |
16 जानकारी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/17/2081 |
17 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०८०-८१ को तेस्रो त्रैमासिक (माघ-चैत्र) को प्रगति विवरण प्रकाशन 1/13/2081 |
18 अपुग सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 1/13/2081 |
19 विवाह दर्ता सम्बन्धमा (समलिङ्गी) । विविध 1/12/2081 |
20 विवाह दर्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 1/12/2081 |
21 व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 12/23/2080 |
22 सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना । सुचना तथा समाचार 12/14/2080 |
23 सामाजिक सुरक्षा भत्ता EFT मार्फत वितरण सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 12/4/2080 |
24 राष्ट्रिय परिचय नम्बर (NIN) सहितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 11/27/2080 |
25 Invitation for Sealed Quotation for the Supply and Delivery of Furniture and Fixtures सुचना तथा समाचार 11/14/2080 |
26 Invitation for Sealed Quotation for the Supply and Delivery of Furniture and Fixtures सुचना तथा समाचार 11/14/2080 |
27 नेपाली नियोगबाट जन्म र मृत्यु दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 11/14/2080 |
28 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०८०-८१ को द्वित्तीय त्रैमासिक (कार्तिक-पौष) को प्रगति विवरण प्रकाशन 10/14/2080 |
29 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०८०-८१ को द्वित्तीय त्रैमासिक (कार्तिक-पौष) को प्रगति विवरण प्रतिवेदन 10/14/2080 |
30 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०८०-८१ को द्वित्तीय त्रैमासिक (कार्तिक-पौष) को प्रगति विवरण सुचना तथा समाचार 10/14/2080 |
31 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०८०-८१ को द्वित्तीय त्रैमासिक (कार्तिक-पौष) को प्रगति विवरण SSSPCR आयोजना 10/14/2080 |
32 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा (कोशी प्रदेश) सुचना तथा समाचार 10/9/2080 |
33 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।अर्धाखाची,रोल्पा,प्युठन,दाङ र गुल्मी । सुचना तथा समाचार 10/4/2080 |
34 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 10/4/2080 |
35 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा, धनगढी, कैलाली सुचना तथा समाचार 9/27/2080 |
36 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा, बिरेन्द्रनगर, सुर्खेत सुचना तथा समाचार 9/27/2080 |
37 Invitation for Bids For Supply ,Delivery and Instatllation of Firewell License सुचना तथा समाचार 9/26/2080 |
38 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा (मधेश प्रदेश) सुचना तथा समाचार 9/22/2080 |
39 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा (बागमती प्रदेश) सुचना तथा समाचार 9/20/2080 |
40 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) प्रकाशन 9/15/2080 |
41 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सुचना तथा समाचार 8/27/2080 |
42 लाभग्राहीको विवरण प्रविष्ट गर्दा राष्टि्य परिचय नम्बर अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा । निर्देशन 8/18/2080 |
43 लाभग्राहीको विवरण प्रविष्ट गर्दा राष्टि्य परिचय नम्बर अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 8/18/2080 |
44 Time Extension to submit for Request for Exppressions of Interest (EOI ) for System Analyst. प्रकाशन 8/6/2080 |
45 Time Extension to submit for Request for Exppressions of Interest (EOI ) for System Analyst. सुचना तथा समाचार 8/6/2080 |
46 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना । प्रकाशन 8/1/2080 |
47 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना । सुचना तथा समाचार 8/1/2080 |
48 घटना दर्ता सम्बन्धी परिपत्रहरुको संग्रह ऐन. नियम तथा नियमावली 7/21/2080 |
49 घटना दर्ता सम्बन्धी परिपत्रहरुको संग्रह सुचना तथा समाचार 7/21/2080 |
50 Request for EOI for System Analyst (ISR) सुचना तथा समाचार 7/19/2080 |
51 ToR of System Analyst (ISR) सुचना तथा समाचार 7/19/2080 |
52 लाभग्राहीहरुको विवरण शुद्धिकरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/19/2080 |
53 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०८०-८१ को प्रथम त्रैमासिक (श्रावण देखि आश्विन) को प्रगति विवरण प्रकाशन 7/14/2080 |
54 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०८०-८१ को प्रथम त्रैमासिक (श्रावण देखि आश्विन) को प्रगति विवरण प्रतिवेदन 7/14/2080 |
55 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०८०-८१ को प्रथम त्रैमासिक (श्रावण देखि आश्विन) को प्रगति विवरण सुचना तथा समाचार 7/14/2080 |
56 सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण छुट भएका सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/25/2080 |
57 डिजिटाइजेसन र दर्ता शिविर संचालनको लागी बजेट माग सम्बन्धी सुचना तथा समाचार 6/22/2080 |
58 नवीकरण छुट भएका लाभग्राहीहरुको विवरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/17/2080 |
59 सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/2/2080 |
60 दर्ता शिविर तथा डिजिटाईजेशन सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 5/21/2080 |
61 विद्युतीय माध्यम (EFT) मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 5/18/2080 |
62 Invitation for electronic Bids for supply and delivery of Stationery and other Office related Goods विविध 5/17/2080 |
63 Invitation for electronic Bids for supply and delivery of Stationery and other Office related Goods सुचना तथा समाचार 5/17/2080 |
64 सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा । विविध 5/15/2080 |
65 सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/15/2080 |
66 ISR सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया रद्द सम्बन्धमा । विविध 4/28/2080 |
67 ISR सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया रद्द सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/28/2080 |
68 कम्प्युटर तथा मेसिनरी औजार सम्बन्धी मालसामान लिलाम बिक्रीको सुचना सुचना तथा समाचार 4/22/2080 |
69 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७९-८० को चौथो त्रैमासिक (बैशाख - असार) को प्रगति विवरण प्रकाशन 4/15/2080 |
70 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७९-८० को चौथो त्रैमासिक (बैशाख - असार) को प्रगति विवरण प्रतिवेदन 4/15/2080 |
71 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७९-८० को चौथो त्रैमासिक (बैशाख - असार) को प्रगति विवरण सुचना तथा समाचार 4/15/2080 |
72 कम्प्युटर तथा मेसिनरी औजार सम्बन्धी मालसामान लिलाम विक्री बारे । विविध 3/22/2080 |
73 कम्प्युटर तथा मेसिनरी औजार सम्बन्धी मालसामान लिलाम विक्री बारे । सुचना तथा समाचार 3/22/2080 |
74 सामाजिक सुरक्षा थप निकासा सुचना तथा समाचार 3/21/2080 |
75 राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड परिवर्तन फारम (विवरण सच्चाई नयाँ परिचयपत्र पाऊँ।) सुचना तथा समाचार 3/13/2080 |
76 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि दरखास्त फारम (राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि पाऊँ।) सुचना तथा समाचार 3/13/2080 |
77 राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सुचना तथा समाचार 3/11/2080 |
78 राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । सुचना तथा समाचार 3/4/2080 |
79 सामाजिक सुरक्षा भता नवीकरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/3/2080 |
80 VERSP-MIS मार्फत पत्राचार गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 2/2/2080 |
81 सामाजिक सुरक्षा भताको थप निकासा पठाईएको समबन्धमा । सुचना तथा समाचार 1/24/2080 |
82 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७९|८० को तेस्रो त्रैमासिक (माघ-चैत्र) को प्रगति विवरण प्रकाशन 1/14/2080 |
83 सामाजिक सुरक्षा भता विद्युतीय माध्यमबाट (EFT) मार्फत भूक्तानि सम्बन्धमा सम्बन्धित २० स्थानीय तह सुचना तथा समाचार 1/10/2080 |
84 सामाजिक सुरक्षा भता विद्युतीय माध्यमबाट (EFT) मार्फत भूक्तानि सम्बन्धमा (सम्बन्धित ३० स्थानीय तह ) सुचना तथा समाचार 1/10/2080 |
85 बार्षिक प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 1/8/2080 |
86 लाभग्राहीको विवरण तत्काल अध्यावधिक गर्नुहुन । सुचना तथा समाचार 1/6/2080 |
87 महानिर्देशक ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी शुभकामना सन्देश प्रेस विज्ञप्ति 1/1/2080 |
88 महानिर्देशक ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी शुभकामना सन्देश सुचना तथा समाचार 1/1/2080 |
89 गृह सचिव ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहको शुभकामना सन्देश प्रेस विज्ञप्ति 1/1/2080 |
90 गृह सचिव ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहको शुभकामना सन्देश सुचना तथा समाचार 1/1/2080 |
91 माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् गृह मन्त्री ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहको शुभकामना सन्देश प्रेस विज्ञप्ति 1/1/2080 |
92 माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् गृह मन्त्री ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहको शुभकामना सन्देश सुचना तथा समाचार 1/1/2080 |
93 सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहको शुभकामना सन्देश प्रेस विज्ञप्ति 1/1/2080 |
94 सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहको शुभकामना सन्देश सुचना तथा समाचार 1/1/2080 |
95 सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी शुभकामना सन्देश प्रेस विज्ञप्ति 1/1/2080 |
96 सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी शुभकामना सन्देश सुचना तथा समाचार 1/1/2080 |
97 व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी झलकहरु सुचना तथा समाचार 1/1/2080 |
98 जन्म दर्ता सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 12/26/2079 |
99 एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्म दर्ता सम्बन्धमा । विविध 12/22/2079 |
100 एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्म दर्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 12/22/2079 |
101 घटना दर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा । विविध 12/15/2079 |
102 घटना दर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 12/15/2079 |
103 व्यक्तिगत घट्ना दर्ता सप्ताह सम्बन्धमा। विविध 12/14/2079 |
104 व्यक्तिगत घट्ना दर्ता सप्ताह सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 12/14/2079 |
105 सामाजिक सुरक्षा भता अपुग रकम माग गर्ने सम्बन्धमा । विविध 12/12/2079 |
106 सामाजिक सुरक्षा भता अपुग रकम माग गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 12/12/2079 |
107 प्रतिबद्धता सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 11/28/2079 |
108 मृत्युको दोहोरो दर्ता रद्द गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/23/2079 |
109 राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्तासम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सुचना तथा समाचार 11/17/2079 |
110 हिसाब मिलानको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । विविध 11/17/2079 |
111 हिसाब मिलानको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 11/17/2079 |
112 Annulment of Bid for "Procurement of Stationery and Other Goods" सुचना तथा समाचार 11/16/2079 |
113 VPN मार्फत VERSP-MIS सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । निर्देशन 11/10/2079 |
114 VPN मार्फत VERSP-MIS सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 11/10/2079 |
115 Annulment of bid for "Supply and delivery of Finger print Scanner for NID Enrolment and Issuance System" विविध 11/9/2079 |
116 Annulment of bid for "Supply and delivery of Finger print Scanner for NID Enrolment and Issuance System" सुचना तथा समाचार 11/9/2079 |
117 Finaccial Proposal Opening Notice विविध 10/27/2079 |
118 Finaccial Proposal Opening Notice सुचना तथा समाचार 10/27/2079 |
119 बालपोषण भत्ता सम्बन्धी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड २०७९ (नमुना) पठाइएको सम्बन्धमा। निर्देशन 10/18/2079 |
120 बालपोषण भत्ता सम्बन्धी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड २०७९ (नमुना) पठाइएको सम्बन्धमा। विविध 10/18/2079 |
121 बालपोषण भत्ता सम्बन्धी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड २०७९ (नमुना) पठाइएको सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 10/18/2079 |
122 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७९।८० को दोस्रो त्रैमासिक (कार्तिक - पौष) को प्रगति विवरण प्रकाशन 10/17/2079 |
123 Subject:Issuance of Letter of Acceptance to award the contract for contract ID No.NP-DOCR/281418-CS-CQS (Business Process Review and Institutional Assessment of Service Unit) विविध 10/12/2079 |
124 Subject:Issuance of Letter of Acceptance to award the contract for contract ID No.NP-DOCR/281418-CS-CQS (Business Process Review and Institutional Assessment of Service Unit) सुचना तथा समाचार 10/12/2079 |
125 व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी दर्ता शिविरको कार्यक्षत्रगत शर्त (स्वीकृतः २०७७-०९-२९) SSSPCR आयोजना 10/9/2079 |
126 VPN मार्फत VERSP-MIS सञ्‍चानल गर्ने सम्बन्धमा । विविध 10/6/2079 |
127 VPN मार्फत VERSP-MIS सञ्‍चानल गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 10/6/2079 |
128 VPN मार्फत VERSP-MIS सञ्‍चानल गर्ने सम्बन्धमा । प्रकाशन 10/6/2079 |
129 Issuance of Letter of intent to award the contract सुचना तथा समाचार 10/4/2079 |
130 NID Integration SoP ऐन. नियम तथा नियमावली 9/28/2079 |
131 Notice for Intent to Award the Contract सुचना तथा समाचार 9/21/2079 |
132 Letter of Intent (LoI) [DoNIDCR/G/NCB/2-79/80-rl] सुचना तथा समाचार 9/20/2079 |
133 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) प्रकाशन 9/15/2079 |
134 आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बैठकमा उपस्थित हुने बारे | विविध 9/14/2079 |
135 आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बैठकमा उपस्थित हुने बारे | सुचना तथा समाचार 9/14/2079 |
136 Notice for Price Bid Opening (The Procurement of Supply and Delivery of IT Equipments) विविध 9/12/2079 |
137 Notice for Price Bid Opening (The Procurement of Supply and Delivery of IT Equipments) सुचना तथा समाचार 9/12/2079 |
138 दलित थर परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/3/2079 |
139 Notice of Contract Agreement सुचना तथा समाचार 8/29/2079 |
140 Notice for Price Bid Opening विविध 8/9/2079 |
141 Notice for Price Bid Opening सुचना तथा समाचार 8/9/2079 |
142 Notice on Invitation for Bids (Notice No: DONIDCR/G/NCB/4-79/80) सुचना तथा समाचार 8/9/2079 |
143 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 8/7/2079 |
144 NOTICE ON Re- INVITATION FOR BIDS(IFB) विविध 8/7/2079 |
145 NOTICE ON Re- INVITATION FOR BIDS(IFB) सुचना तथा समाचार 8/7/2079 |
146 व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न थप स्पष्टता सम्बन्धमा | निर्देशन 7/30/2079 |
147 व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न थप स्पष्टता सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 7/30/2079 |
148 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 7/29/2079 |
149 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको अत्यन्त जरुरी सूचना सुचना तथा समाचार 7/23/2079 |
150 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७९।८० को पहिलो त्रैमासिक (श्रावण - आश्विन) प्रगति विवरण प्रतिवेदन 7/21/2079 |
151 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७९।८० को पहिलो त्रैमासिक (श्रावण - आश्विन) प्रगति विवरण विविध 7/21/2079 |
152 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७९।८० को पहिलो त्रैमासिक (श्रावण - आश्विन) प्रगति विवरण सुचना तथा समाचार 7/21/2079 |
153 सम्झौताको लागि उपस्थित हुने बारे | सुचना तथा समाचार 6/4/2079 |
154 कार्यालय समय भित्र उपस्थित भई कामकाज गर्ने सम्बन्धी सूचना | सुचना तथा समाचार 5/30/2079 |
155 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | सुचना तथा समाचार 5/24/2079 |
156 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | SSSPCR आयोजना 5/24/2079 |
157 लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/12/2079 |
158 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही सूचीकरण सम्वन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/10/2079 |
159 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता सेवा सञ्चालन समय थप गरिएको सम्बन्धी सुचना | सुचना तथा समाचार 5/10/2079 |
160 Invitation for Bids For Supply and Delivery of Stationery and other goods प्रकाशन 5/9/2079 |
161 Invitation for Bids For Supply and Delivery of Stationery and other goods विविध 5/9/2079 |
162 Invitation for Bids For Supply and Delivery of Stationery and other goods सुचना तथा समाचार 5/9/2079 |
163 विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 4/30/2079 |
164 व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवस्थापन सम्बन्धमा | निर्देशन 4/23/2079 |
165 व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवस्थापन सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 4/23/2079 |
166 व्यत्तिगत घटना दर्ता प्रमाणप्रत्रको आधिकारिक्ता सम्बन्धमा । प्रेस विज्ञप्ति 4/23/2079 |
167 व्यत्तिगत घटना दर्ता प्रमाणप्रत्रको आधिकारिक्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/23/2079 |
168 सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन- ऐन २०७९ ऐन. नियम तथा नियमावली 4/19/2079 |
169 दलित जातिहरू पटवा ,विल्टाउहरु सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/18/2079 |
170 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागको आ. व . २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक (बैशाख -असार) प्रगति विवरण प्रतिवेदन 4/17/2079 |
171 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागको आ. व . २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक (बैशाख -असार) प्रगति विवरण सुचना तथा समाचार 4/17/2079 |
172 एम आई एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायकहरुको सेवा करार सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 4/1/2079 |
173 सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/1/2079 |
174 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना सुचना तथा समाचार 3/30/2079 |
175 सामाजिक सुरक्षा अपुग रकम निकासा सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 3/24/2079 |
176 सेवा इकाईमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा करार सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 3/22/2079 |
177 वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७/२०७८) प्रतिवेदन 3/16/2079 |
178 वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७/२०७८) प्रकाशन 3/16/2079 |
179 जन्म दर्ता सम्बन्धमा ऐन. नियम तथा नियमावली 3/14/2079 |
180 जन्म दर्ता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/14/2079 |
181 थप रकम सुचना तथा समाचार 3/12/2079 |
182 Clarification Regarding the Fingerprint scanner and Laptops for NIDMiS issuance and ENrollment system. सुचना तथा समाचार 3/3/2079 |
183 Request for Expression of Interest - NP-DOCR-285461-CS-QCBS-EOI सुचना तथा समाचार 2/18/2079 |
184 Expression of Interest- NP-DOCR-285461-CS-QCBS-EOI सुचना तथा समाचार 2/18/2079 |
185 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 2/11/2079 |
186 राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता सेवा संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 2/6/2079 |
187 राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना !!! सुचना तथा समाचार 1/26/2079 |
188 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७८।७९ को प्रथम त्रैमासिक (श्रावण-आश्‍विन) प्रगति विवरण प्रकाशन 1/22/2079 |
189 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७८।७९ को दोश्रो त्रैमासिक (कार्तिक - पौष) प्रगति विवरण प्रकाशन 1/22/2079 |
190 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७८।७९ को तेश्रो त्रैमासिक (माघ - चैत्र) प्रगति विवरण प्रकाशन 1/22/2079 |
191 थप रकम पठाईएको सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 1/21/2079 |
192 बार्षिक प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 1/7/2079 |
193 राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौँमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन इन्रोलमेन्ट(Enrollment) सम्बन्धी सूचना || प्रकाशन 12/28/2078 |
194 राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौँमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन इन्रोलमेन्ट(Enrollment) सम्बन्धी सूचना || सुचना तथा समाचार 12/28/2078 |
195 निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन सुचना तथा समाचार 12/28/2078 |
196 बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/24/2078 |
197 विवरण दर्ता अपरेटरको तालिम सम्बन्धी सूचना | विविध 12/24/2078 |
198 विवरण दर्ता अपरेटरको तालिम सम्बन्धी सूचना | सुचना तथा समाचार 12/24/2078 |
199 व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने सम्वन्धमा । सुचना तथा समाचार 12/17/2078 |
200 विवरण दर्ता अपरेटरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । सुचना तथा समाचार 12/15/2078 |
201 EXPRESSION OF INTEREST (EOI) NP-DOCR-28414-CS- QCBS सुचना तथा समाचार 12/2/2078 |
202 EXPRESSION OF INTEREST (EOI) NP-DOCR-28414-CS- QCBS SSSPCR आयोजना 12/2/2078 |
203 राष्‍ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता अपरेटरको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 11/27/2078 |
204 राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 11/25/2078 |
205 थप रकम पठाईएको सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 11/22/2078 |
206 राष्‍ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता अपरेटरको संक्षिप्‍त सूची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 11/14/2078 |
207 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण( पहिलो संशोधन) नियमावली २०७८ ऐन. नियम तथा नियमावली 11/4/2078 |
208 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण( पहिलो संशोधन) नियमावली २०७८ सुचना तथा समाचार 11/4/2078 |
209 Conducting Beneficiary Satisfaction Survey of SSSPCR Project EOI : NP-DOCR-271570-CS-QCBS सुचना तथा समाचार 10/21/2078 |
210 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७८।७९ को दोश्रो त्रैमासिक (कार्तिक - पौष) प्रगति विवरण सुचना तथा समाचार 10/20/2078 |
211 Conducting Beneficiary Satisfaction Survey of SSSPCR Project EOI : NP-DOCR-271570-CS-QCBS सुचना तथा समाचार 10/13/2078 |
212 Conducting Beneficiary Satisfaction Survey of SSSPCR Project EOI : NP-DOCR-271570-CS-QCBS (amended) सुचना तथा समाचार 10/13/2078 |
213 Conducting Beneficiary Satisfaction Survey of SSSPCR project प्रेस विज्ञप्ति 10/11/2078 |
214 Conducting Beneficiary Satisfaction Survey of SSSPCR project सुचना तथा समाचार 10/11/2078 |
215 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना सुचना तथा समाचार 10/3/2078 |
216 प्रतिबद्धता सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 9/27/2078 |
217 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको अनुरोध। सुचना तथा समाचार 9/23/2078 |
218 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना सुचना तथा समाचार 9/7/2078 |
219 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता अपरेटर करारमा भर्नाका लागि दरखास्त आह्वानको सूचना सुचना तथा समाचार 8/20/2078 |
220 राष्ट्रिय परिचयपत्र अनलाईन आवेदन दिने प्रकृयाको जानकारी सुचना तथा समाचार 8/20/2078 |
221 (FAQ) राय सम्बन्धमा । विविध 8/14/2078 |
222 (FAQ) राय सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 8/14/2078 |
223 रेडियो जिगंल प्रशारण सम्बन्धमा (प्रशारण सामाग्री सहित) सुचना तथा समाचार 8/1/2078 |
224 A local firm to manage media houses (national radio,tv,etc) for dissemination of Communication and ourtreach material. सुचना तथा समाचार 8/1/2078 |
225 दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा। विविध 8/1/2078 |
226 दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 8/1/2078 |
227 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७७।७८ को प्रथम त्रैमासिक (श्रावण-आश्‍विन) प्रगति विवरण प्रकाशन 7/22/2078 |
228 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७७।७८ को प्रथम त्रैमासिक (श्रावण-आश्‍विन) प्रगति विवरण प्रतिवेदन 7/22/2078 |
229 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७७।७८ को प्रथम त्रैमासिक (श्रावण-आश्‍विन) प्रगति विवरण सुचना तथा समाचार 7/22/2078 |
230 घटना दर्ता सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु सुचना तथा समाचार 7/17/2078 |
231 पत्र प्रेषित गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 7/16/2078 |
232 पत्र प्रेषित गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/16/2078 |
233 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 6/19/2078 |
234 सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्रैमासिक वितरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/28/2078 |
235 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 5/24/2078 |
236 सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर सम्बन्धमा। विविध 5/22/2078 |
237 सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 5/22/2078 |
238 विलम्ब शुल्क छुट सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 5/3/2078 |
239 स्वेच्छिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धमा। विविध 4/28/2078 |
240 स्वेच्छिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 4/28/2078 |
241 करार अवधि थप सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 4/25/2078 |
242 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७७।७८ को चौथो त्रैमासिक (वैशाख-असार) प्रगति विवरण प्रतिवेदन 4/20/2078 |
243 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७७।७८ को चौथो त्रैमासिक (वैशाख-असार) प्रगति विवरण सुचना तथा समाचार 4/20/2078 |
244 पटवा,विल्टाउ,विन ( मुखिया) मलाह (सनही ) लोहार र गोढया जातीहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । विविध 4/18/2078 |
245 पटवा,विल्टाउ,विन ( मुखिया) मलाह (सनही ) लोहार र गोढया जातीहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/18/2078 |
246 एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहाएकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धमा। विविध 4/13/2078 |
247 एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहाएकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 4/13/2078 |
248 Invitation for Electronic bids for:The supply,delivery,installation and configuration of Mono Finger print Scanner with Smart card Reader विविध 3/31/2078 |
249 Invitation for Electronic bids for:The supply,delivery,installation and configuration of Mono Finger print Scanner with Smart card Reader सुचना तथा समाचार 3/31/2078 |
250 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा। विविध 3/27/2078 |
251 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा। सुचना तथा समाचार 3/27/2078 |
252 प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 3/25/2078 |
253 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा। सुचना तथा समाचार 3/22/2078 |
254 Request for Bids:A local firm to manage media houses (national radio,tv,etc) for dissemination of Communication and outreach material. विविध 3/21/2078 |
255 Request for Bids: A local firm to manage media houses (national radio,tv,etc) for dissemination of Communication and outreach material. सुचना तथा समाचार 3/21/2078 |
256 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा । विविध 3/7/2078 |
257 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/7/2078 |
258 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/4/2078 |
259 नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउने सम्बन्धमा । निर्देशन 3/3/2078 |
260 नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउने सम्बन्धमा । विविध 3/3/2078 |
261 नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/3/2078 |
262 थप रकम माग सम्बन्धमा । विविध 3/1/2078 |
263 थप रकम माग सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/1/2078 |
264 Social Security Reconciliation Portal कार्यान्वन सम्बन्धमा । विविध 2/20/2078 |
265 Social Security Reconciliation Portal कार्यान्वन सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 2/20/2078 |
266 वार्षिक प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । विविध 2/19/2078 |
267 वार्षिक प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 2/19/2078 |
268 Procurement of Laptop Computers ,Printers,Document Scanner & Digital Camera for NID Enrollment and Issuance System विविध 1/30/2078 |
269 Procurement of Laptop Computers ,Printers,Document Scanner & Digital Camera for NID Enrollment and Issuance System सुचना तथा समाचार 1/30/2078 |
270 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा । सुचना तथा समाचार 1/27/2078 |
271 बालपोषण भत्ता सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 1/20/2078 |
272 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको विवरण अध्यावधिक गर्ने | सुचना तथा समाचार 1/17/2078 |
273 घटना दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा । विविध 1/16/2078 |
274 घटना दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 1/16/2078 |
275 Invitation for Sealed quotation for Supply and Delivery of Network Firewall for Area administration offices सुचना तथा समाचार 1/13/2078 |
276 घटना दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा । विविध 1/6/2078 |
277 घटना दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 1/6/2078 |
278 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ सुचना तथा समाचार 1/6/2078 |
279 Procurement of Laptop Computers ,Printers,Document Scanner & Digital Camera for NID Enrollment and Issuance System विविध 12/26/2077 |
280 Procurement of Laptop Computers ,Printers,Document Scanner & Digital Camera for NID Enrollment and Issuance System सुचना तथा समाचार 12/26/2077 |
281 Supply and Delivery of Network Firewall For Area administration Offices विविध 12/26/2077 |
282 Supply and Delivery of Network Firewall For Area administration Offices सुचना तथा समाचार 12/26/2077 |
283 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा । विविध 12/24/2077 |
284 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा । सुचना तथा समाचार 12/24/2077 |
285 Terms of Reference of Verification Agent For DLI-4 विविध 12/24/2077 |
286 Terms of Reference of Verification Agent For DLI-4 सुचना तथा समाचार 12/24/2077 |
287 Request for Expression of interest For Hiring a firm for Verification Agent of DLI-4 विविध 12/24/2077 |
288 Request for Expression of interest For Hiring a firm for Verification Agent of DLI-4 सुचना तथा समाचार 12/24/2077 |
289 अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/24/2077 |
290 व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/19/2077 |
291 तेश्रो चौमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 12/13/2077 |
292 विवरण दर्ता अपरेटरको तालिम सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 12/9/2077 |
293 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्ने। विविध 12/6/2077 |
294 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्ने। सुचना तथा समाचार 12/6/2077 |
295 विवरण दर्ता अपरेटरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । सुचना तथा समाचार 12/5/2077 |
296 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ ऐन. नियम तथा नियमावली 12/3/2077 |
297 राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ऐन. नियम तथा नियमावली 12/2/2077 |
298 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ ऐन. नियम तथा नियमावली 12/2/2077 |
299 अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना विविध 12/2/2077 |
300 अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 12/2/2077 |
301 Procurement of Laptop Computers HD Projectors,Laser Printers,Heavy Duty Printer/Photocopier and UHD Display for PMU प्रकाशन 12/1/2077 |
302 Procurement of Laptop Computers HD Projectors,Laser Printers,Heavy Duty Printer/Photocopier and UHD Display for PMU सुचना तथा समाचार 12/1/2077 |
303 Supply,Delivery and Installation of Furniture, Fixtures and Flooring in DoNIDCR Conference and training Hall प्रकाशन 12/1/2077 |
304 Supply,Delivery and Installation of Furniture, Fixtures and Flooring in DoNIDCR Conference and training Hall सुचना तथा समाचार 12/1/2077 |
305 प्रतिवद्दता तथा जानकारी गराईदिन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/28/2077 |
306 विवरण संकलकको दररेट सम्वन्धमा । सुचना तथा समाचार 11/26/2077 |
307 प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम सुचना तथा समाचार 11/25/2077 |
308 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/25/2077 |
309 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता अपरेटरको संक्षिप्त सुची प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सुचना सुचना तथा समाचार 11/23/2077 |
310 Invitation for Sealed Quotation for the Printing and Supply of NID application form सुचना तथा समाचार 11/21/2077 |
311 The supply,deliver,installation and configuration of Mono Finger print Scanner with Smart card Reader सुचना तथा समाचार 11/16/2077 |
312 Invitation for Bids for the Procurement of NID Smart Cards सुचना तथा समाचार 11/13/2077 |
313 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/11/2077 |
314 राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता अपरेटर करारमा भर्ना गर्नका लागि दरखास्त आह्वनको सूचना सुचना तथा समाचार 11/7/2077 |
315 दर्ता शिविर सम्बन्धी सूचना तथा संचार सामाग्रीहरु सुचना तथा समाचार 11/5/2077 |
316 दर्ता शिविर सम्बन्धी सूचना तथा संचार सामाग्रीहरु SSSPCR आयोजना 11/5/2077 |
317 Invitation for sealed quotation(DoNIDCR/G/3-2077-78) सुचना तथा समाचार 10/27/2077 |
318 बालपोषण भत्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 10/22/2077 |
319 REoI notice of Gap analysis सुचना तथा समाचार 10/15/2077 |
320 Terms of Reference of Gap Analysis सुचना तथा समाचार 10/15/2077 |
321 ToR of Gap Analysis SSSPCR आयोजना 10/15/2077 |
322 Invitation for Sealed Quotation for DoNIDCR/G/2-2077-78 सुचना तथा समाचार 10/9/2077 |
323 Invitation for Sealed Quotation for DoNIDCR/G/3-2077-78 सुचना तथा समाचार 10/9/2077 |
324 Invitation for Sealed Quotation for DoNIDCR/G/4-2077-78 सुचना तथा समाचार 10/9/2077 |
325 Notice of Hiring of Individual Consultants for the PMU,Department of National ID and Civil Registration सुचना तथा समाचार 10/9/2077 |
326 Invitation for Sealed quotation for the procurement of Digital Camera Set for NID Enrollment and Issuance system सुचना तथा समाचार 10/9/2077 |
327 Invitation for Sealed quotation for the procurement of the Printer and Document Scanner Set for NID Enrollement and Issuance System सुचना तथा समाचार 10/9/2077 |
328 Invitation for Sealed quotation for the procurement of Laptop computer Set for NID Enrollement and Issuance System सुचना तथा समाचार 10/9/2077 |
329 TOR for MIS Developer/Programmer SSSPCR आयोजना 10/9/2077 |
330 TOR for Assistant Database Administrator SSSPCR आयोजना 10/9/2077 |
331 विवरण दर्ता अपरेटरको तालिम सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 10/7/2077 |
332 CRVS Strategy-nep-en ऐन. नियम तथा नियमावली 9/26/2077 |
333 दर्ता अभियानको सुचना सुचना तथा समाचार 9/26/2077 |
334 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि निवेदन फाराम विविध 9/23/2077 |
335 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/22/2077 |
336 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/22/2077 |
337 विवरण दर्ता अपरेटरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा तालिम सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 9/19/2077 |
338 Contact ID No.:NP-DOCR-24718-GO-RFB Contract Name: Supply, Delivery, Installation, Configuration and Support of Data Center, Failover and Disaster Recovery Center Equipment and software; Agenda No-1 सुचना तथा समाचार 9/10/2077 |
339 Contact ID No.:NP-DOCR-24718-GO-RFB Contract Name: Supply, Delivery, Installation, Configuration and Support of Data Center, Failover and Disaster Recovery Center Equipment and software; Clarification on Bidding Document सुचना तथा समाचार 9/10/2077 |
340 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/1/2077 |
341 विवरण दर्ता अपरेटरको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना सुचना तथा समाचार 9/1/2077 |
342 सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन सम्बन्धमा ऐन. नियम तथा नियमावली 8/28/2077 |
343 अनलाईन छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (प्र.जि.अ.)। सुचना तथा समाचार 8/24/2077 |
344 अनलाईन छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (प्रमुख ज्यू)। सुचना तथा समाचार 8/24/2077 |
345 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रथम त्रैमासिक(२०७७ श्रावण देखि आश्विन मसान्त) स्वत प्रकाशन प्रकाशन 8/23/2077 |
346 विवरण दर्ता अपरेटरको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि सूचना सुचना तथा समाचार 8/23/2077 |
347 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 8/22/2077 |
348 सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ऐन. नियम तथा नियमावली 8/21/2077 |
349 बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६/७७ प्रकाशन 8/21/2077 |
350 नविकरण छुट भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 8/19/2077 |
351 दोश्रो चौमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 8/18/2077 |
352 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 8/16/2077 |
353 विवरण दर्ता अपरेटरको काठमाण्डौमा भएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना सुचना तथा समाचार 8/16/2077 |
354 विवरण दर्ता अपरेटरको संक्षिप्त सुची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षाको केन्द्र कायम गरिएको सुचना सुचना तथा समाचार 8/7/2077 |
355 ब्यक्तिगत परामर्शदाताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन समबन्धि सुचना तथा समाचार 8/4/2077 |
356 व्यक्तिगत परामर्शदाताहरुको अन्तरबार्ता सम्बन्धी सूचना। सुचना तथा समाचार 7/28/2077 |
357 सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/26/2077 |
358 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण २०७७/०७/२४ मा प्रकाशित राजपत्र सुचना तथा समाचार 7/26/2077 |
359 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ऐन. नियम तथा नियमावली 7/25/2077 |
360 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता अपरेटरको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना। सुचना तथा समाचार 7/24/2077 |
361 Invitation for Sealed quotation for the Printing and supply of NID application Form सुचना तथा समाचार 7/22/2077 |
362 निर्देशन सम्बन्धमा | निर्देशन 7/19/2077 |
363 दर्ता स्टेशनका सामाग्रीहरू फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/14/2077 |
364 राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अपरेटर पद सेवा करारमा भर्ना लिन दरखास्त आह्वानको सूचना सुचना तथा समाचार 7/13/2077 |
365 राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अपरेटर छनौट सम्बन्धी आधारहरु सुचना तथा समाचार 7/12/2077 |
366 Invitation for Bids सुचना तथा समाचार 6/30/2077 |
367 मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ! सुचना तथा समाचार 6/28/2077 |
368 ल्यापटप वितरण गरिदिने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/23/2077 |
369 ल्यापटप लिन पठाईदिने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/23/2077 |
370 रकम निकाशा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/22/2077 |
371 ल्यापटप लिन पठाइदिने सम्बन्धमा (हुम्ला) सुचना तथा समाचार 6/22/2077 |
372 ल्यापटप लिन पठाइदिने सम्बन्धमा (डोल्पा) सुचना तथा समाचार 6/22/2077 |
373 अन्तर्वार्ता स्थगन गरिएको सुचना सुचना तथा समाचार 6/17/2077 |
374 दर्ता अपरेटर छनौट सम्बन्धी आधारहरु, पाठ्यक्रम र दरखास्त फाराम । । सुचना तथा समाचार 6/9/2077 |
375 Notice for Interview for Individual Consultant सुचना तथा समाचार 6/9/2077 |
376 सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/6/2077 |
377 अभियान सुचारु गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 5/28/2077 |
378 अनलाईन छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा(बारा चितवन रौतहट मकवानपुर पर्सा) सुचना तथा समाचार 5/15/2077 |
379 अनलाईन छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा(धनुषा, महोत्तरी, रसुवा, सर्लाही, सिन्दुली) सुचना तथा समाचार 5/14/2077 |
380 अनलाईन छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा(काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक)) सुचना तथा समाचार 5/14/2077 |
381 अनलाईन छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा (दोलखा उदयपुर सप्तरी सिराहा रामेछाप) सुचना तथा समाचार 5/11/2077 |
382 अनलाईन छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा(ताप्लेजुङ तेह्रथुम झापा संखुवासभा पाँचथर भोजपुर इलाम) सुचना तथा समाचार 5/11/2077 |
383 अनलाईन छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा(ओखलढुंगा खोटाङ सोलुखुम्वु मोरङ धनकुटा सुनसरी) सुचना तथा समाचार 5/11/2077 |
384 राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अपरेटर छनौट सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 5/1/2077 |
385 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 5/1/2077 |
386 तथ्याङ्ग अध्यावधिक गर्नेसमबन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/1/2077 |
387 लोपोन्मुख जातिको सा।सु भत्ता वितरण सम्बन्धमा निर्देशन 4/27/2077 |
388 SSSPCR आयोजना अन्तर्गत डिजिटाईजेशन (Digitization) कार्य सम्बन्धी कागजातहरु सुचना तथा समाचार 4/23/2077 |
389 SSSPCR आयोजना अन्तर्गत वडा कार्यलयका लागि Desktop Computer, Printer, 4G Pocket Wifi, Scanner को specification सुचना तथा समाचार 4/23/2077 |
390 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक तथा अन्तिम तीन महिनाको प्रगति विवरणको स्वत प्रकाशन प्रकाशन 4/19/2077 |
391 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता अपरेटर भर्नाका लागि दरखास्त आव्हानको सूचना सुचना तथा समाचार 4/14/2077 |
392 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता अपरेटर छनौट सम्बन्धी आधारहरु सुचना तथा समाचार 4/14/2077 |
393 अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा (झापा, चितवन, ललितपुर) सुचना तथा समाचार 4/14/2077 |
394 छनौट सम्बन्धी आधारहरु र पाठ्यक्रम - (राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता अपरेटर ) सुचना तथा समाचार 4/13/2077 |
395 सेवा इकाईमारहेका कर्मचारीहरुको कार्यविवरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 4/12/2077 |
396 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा। निर्देशन 4/12/2077 |
397 सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 4/9/2077 |
398 अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा (ललितपुर) सुचना तथा समाचार 4/8/2077 |
399 बैकल्पिक उम्मेदवारलाई अभिमुखिकरण गर्ने सम्बन्धमा (झापा र चितवन जिल्ला) सुचना तथा समाचार 4/7/2077 |
400 खर्चका शर्त तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना पठाइएको बारे सुचना तथा समाचार 4/6/2077 |
401 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/5/2077 |
402 जानकारी सम्बन्धमा । ऐन. नियम तथा नियमावली 4/5/2077 |
403 बैंकसँगको हिसाब मिलान सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/5/2077 |
404 राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम (झापा) सुचना तथा समाचार 4/4/2077 |
405 राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम (ललितपुर) सुचना तथा समाचार 4/4/2077 |
406 सेवा करार अवधि नविकरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/31/2077 |
407 जानकारी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/31/2077 |
408 थप रकम निकाशा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/30/2077 |
409 Laptop लिन पठाइदिने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/29/2077 |
410 थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/28/2077 |
411 सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा/ भुक्त्तानी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/26/2077 |
412 ल्यापटप (Laptop) लिन पठाईदिने सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 3/24/2077 |
413 थप रकम निकाशा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/23/2077 |
414 खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/21/2077 |
415 Laptop लिन पठाइदिने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/21/2077 |
416 ल्यापटप लिन पठाइदिने सम्बन्धमा (बाँके-बर्दिया-जाजरकोट-सुर्खेत-दैलेख-कालीकोट-जुम्ला-मुगु) सुचना तथा समाचार 3/21/2077 |
417 बजेट फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/19/2077 |
418 Laptop लिन पठाइदिने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/19/2077 |
419 बजेट फुकुवा सम्बन्धमा (७७ जिल्ला प्रशासन) सुचना तथा समाचार 3/18/2077 |
420 विवरण दर्ता अपरेटरहरु (समूह C र D) तालिममा सहभागी हुने बारे सुचना तथा समाचार 3/18/2077 |
421 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 3/18/2077 |
422 नपुग तलब/भत्ता सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 3/17/2077 |
423 व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक विवरण पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/16/2077 |
424 तालिममा सहभागी हुने बारे सुचना तथा समाचार 3/15/2077 |
425 नवीकरण सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/15/2077 |
426 Request for EOI form Individual Consultant सुचना तथा समाचार 3/15/2077 |
427 बैंकिङ्ग प्रणालीबाट भत्ता वि‍तरण गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/11/2077 |
428 स्थानीय तह र बैक/वित्तीय संस्थाबीच हुने सम्झौता पत्र सुचना तथा समाचार 3/11/2077 |
429 ल्यापटप लिन पठाइदिने सम्बन्धमा (सुदूरपञ्चिम प्रदेश) सुचना तथा समाचार 3/9/2077 |
430 ToR for Communication Specialist SSSPCR आयोजना 3/8/2077 |
431 ToR for M-E Specialist SSSPCR आयोजना 3/8/2077 |
432 विवरण दर्ता अपरेटर- सम्झौता पत्र सुचना तथा समाचार 3/7/2077 |
433 Online प्रणाली मार्फत तालिम सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/7/2077 |
434 बजेट फुकुवा सम्बन्धमा(७५३ स्थानिय निकायहरू) सुचना तथा समाचार 3/2/2077 |
435 थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/2/2077 |
436 बजेट फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/1/2077 |
437 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । निर्देशन 2/28/2077 |
438 ल्यापटप (Laptop) लिन आउने सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 2/28/2077 |
439 जानकारी सम्बन्धमा निर्देशन 2/16/2077 |
440 दरभाउपत्र आव्हान- फर्निचर सुचना तथा समाचार 2/14/2077 |
441 दरभाउपत्र आव्हान- अग्नी-प्रतिरोधात्मक पार्टिसन सुचना तथा समाचार 2/14/2077 |
442 जानकारी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/13/2077 |
443 Invitation for Quotations for the internal Wooden partition work at building of DoNIDCR सुचना तथा समाचार 1/28/2077 |
444 सा.सू. भत्ता वितरणका लागि थप रकम पठाईएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/26/2077 |
445 तेस्रो चौमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/7/2077 |
446 प्रतिवेदन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/2/2077 |
447 पदपूर्ति सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/27/2076 |
448 सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७५ तथा सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 12/26/2076 |
449 कार्यक्रम स्थगित गरिएको सार्वजनिक सूचना सुचना तथा समाचार 12/6/2076 |
450 राष्ट्रिय-परिचयपत्र-तथा-पञ्जीकरण-ऐन-२०७६ ऐन. नियम तथा नियमावली 12/6/2076 |
451 सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६ ऐन. नियम तथा नियमावली 12/6/2076 |
452 Invitation for Electronic Bids for the procurement of Network Security Appliances सुचना तथा समाचार 12/5/2076 |
453 Request for EOI from Individual Consultant सुचना तथा समाचार 12/5/2076 |
454 Laptop Computer बुझ्न पत्र सहित पठाइदिने सम्बन्धमा (बागमती प्रदेश) सुचना तथा समाचार 12/2/2076 |
455 पुनः ताकेता(घटना दर्ता किताबमा रहेका विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा) सुचना तथा समाचार 11/23/2076 |
456 सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन निर्देशिका,२०७४ (दोस्रो संशोधन, २०७६) ऐन. नियम तथा नियमावली 11/21/2076 |
457 समिति गठन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/20/2076 |
458 सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा (MS WORD) ऐन. नियम तथा नियमावली 11/19/2076 |
459 बैंक सम्झौताको ढाँचा (MS WORD) ऐन. नियम तथा नियमावली 11/19/2076 |
460 Laptop Computer बुझ्न पत्र सहित पठाइदिने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/19/2076 |
461 Delivery, Supply and Testing of Iris Scanner, Fingerprint Scanner, Match-on-Card, Smart Card Reader and Signature Pad (Updated) सुचना तथा समाचार 11/11/2076 |
462 निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/6/2076 |
463 डायरी र निर्देशिका छपाई तथा सप्लाईको दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 11/2/2076 |
464 सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ (दोस्रो संशोधन, २०७६) SSSPCR आयोजना 11/1/2076 |
465 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता अपरेटर करारमा भर्नाका लागि दरखास्त आव्हानको सुचना (जुम्ला) सुचना तथा समाचार 10/27/2076 |
466 राष्ट्रिय परिचयपत्रको जनशक्ति भर्ना सम्बन्धी दरखास्त फारम सुचना तथा समाचार 10/27/2076 |
467 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता अपरेटर छनौट सम्बन्धी आधारहरू सुचना तथा समाचार 10/27/2076 |
468 विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 10/27/2076 |
469 सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना जोखिममा रहेका समुदाय विकास योजना SSSPCR आयोजना 10/27/2076 |
470 दोस्रो चौमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 10/7/2076 |
471 Re-invitation for Quotations for the internal partition work of DoNIDCR building सुचना तथा समाचार 10/2/2076 |
472 Clarification for ICB bid notice NO :NP-DoCR-24718-GO-RFB for procurement of Supply, delivery, installation, configuration and support of data center, failover system, disaster recovery center Equipment and Software सुचना तथा समाचार 9/29/2076 |
473 Addenda for ICB bid notice NO :NP-DoCR-24718-GO-RFB for procurement of Supply, delivery, installation, configuration and support of data center, failover system, disaster recovery center Equipment and Software सुचना तथा समाचार 9/29/2076 |
474 दोस्रो चौमासिकसम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/23/2076 |
475 सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपुग सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 9/23/2076 |
476 खर्चको अख्तियारी पठाएको बारे । सुचना तथा समाचार 9/20/2076 |
477 आन्तरिक पार्टेशन कार्यको दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 9/15/2076 |
478 बजेट सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/2/2076 |
479 Invitation for Bids सुचना तथा समाचार 8/23/2076 |
480 राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता अपरेटर करारमा भर्नाका लागि दर्खास्त आह्वानको सूचना र दरखास्त फारम। सुचना तथा समाचार 8/23/2076 |
481 VERSP-MIS अनलाईन घटना दर्ता तालिम सम्बन्धमा (फुङलिङ) सुचना तथा समाचार 8/9/2076 |
482 अनलाईन घटना दर्ता तालिम, छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (ताप्लेजुङ) सुचना तथा समाचार 8/9/2076 |
483 बजेट सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 8/6/2076 |
484 अभिलेख कायम गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 8/3/2076 |
485 घटना दर्ता किताबमा रहेका विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 8/1/2076 |
486 सम्झौता-पत्रको ढाचाँ ( MS Word) सुचना तथा समाचार 7/28/2076 |
487 सम्झौता-पत्रको ढाचाँ उपलब्ध गराईएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/27/2076 |
488 निर्वाचन आयोगबाट सहमति प्राप्त भएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/24/2076 |
489 परामर्शदाताहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 7/15/2076 |
490 उम्मेदवारी रद्द गरिएको बारे सुचना तथा समाचार 7/15/2076 |
491 अर्न्तवार्तामा उपस्थित हुने बारेको सूचना सुचना तथा समाचार 7/7/2076 |
492 MIS Operator र Field Assistant को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी निर्देशन सुचना तथा समाचार 7/1/2076 |
493 अर्न्तवार्ता सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 6/24/2076 |
494 कम्प्युटर सीप परिक्षणको पाठ्यक्रम सुचना तथा समाचार 6/17/2076 |
495 प्रदेश ३ को MIS Operator र Field Assistant पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 6/17/2076 |
496 प्रदेश २ को MIS Operator र Field Assistant पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 6/17/2076 |
497 सीप परीक्षण तथा अन्तर्वाता सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/17/2076 |
498 गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका MIS Operator र Field Assistant पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 6/16/2076 |
499 प्रदेश ५ को MIS Operator र Field Assistant पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 6/15/2076 |
500 MIS Operator र Field Assistant पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 6/14/2076 |
501 घटना दर्ता संशोधन सम्बन्धि निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सुचना तथा समाचार 6/10/2076 |
502 Issuance of letter of intent to award the contract सुचना तथा समाचार 6/8/2076 |
503 बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना सुचना तथा समाचार 6/7/2076 |
504 MIS Operator र Field Assistant पदमा आवेदन दिने म्याद समाप्ती सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 5/31/2076 |
505 MIS Operator र Field Assistant मा आवेदन परेका स्थानीय तह, पद र आवेदकको संख्या सुचना तथा समाचार 5/31/2076 |
506 VERSP-MIS अनलाईन घटना दर्ता तालिम सम्बन्धमा (धादिङ्ग) सुचना तथा समाचार 5/29/2076 |
507 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 5/26/2076 |
508 अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (तनहुँ) सुचना तथा समाचार 5/20/2076 |
509 अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (काभ्रेपलाञ्चोक) सुचना तथा समाचार 5/20/2076 |
510 बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना सुचना तथा समाचार 5/19/2076 |
511 VERSP-MIS अनलाईन घटना दर्ता तालिम सम्बन्धमा (तनहुँ) सुचना तथा समाचार 5/19/2076 |
512 VERSP-MIS अनलाईन घटना दर्ता तालिम सम्बन्धमा (काभ्रेपलाञ्चोक) सुचना तथा समाचार 5/19/2076 |
513 TOR for Financial Management Specialist SSSPCR आयोजना 5/18/2076 |
514 TOR for MIS Support/Training Staff SSSPCR आयोजना 5/18/2076 |
515 TOR for Project Admin Assistant SSSPCR आयोजना 5/18/2076 |
516 TOR for Senior Account Assistant SSSPCR आयोजना 5/18/2076 |
517 Request for EOI from National Individual Consultant सुचना तथा समाचार 5/18/2076 |
518 एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पद करारमा पदपुर्तिका लागि अनलाईन दरखास्त आव्हानको सुचना निर्देशन 5/17/2076 |
519 सेवा इकाईको लागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ सुचना तथा समाचार 5/17/2076 |
520 अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (सर्लाही) सुचना तथा समाचार 5/17/2076 |
521 अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (सिराहा) सुचना तथा समाचार 5/17/2076 |
522 सेवा इकाइका लागि जनशक्त्ति छनौट सम्बन्धि मुल्याङ्कनका मापदण्डहरु(एम.आई.एस.अपरेटर) ऐन. नियम तथा नियमावली 5/16/2076 |
523 सेवा इकाइका लागि जनशक्त्ति छनौट सम्बन्धि मुल्याङ्कनका मापदण्डहरु(फिल्ड सहायक) ऐन. नियम तथा नियमावली 5/16/2076 |
524 अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (सर्लाही) सुचना तथा समाचार 5/12/2076 |
525 अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (सिराहा) सुचना तथा समाचार 5/12/2076 |
526 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि आवेदन फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 5/11/2076 |
527 अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा (कर्णाली प्रदेश) सुचना तथा समाचार 5/5/2076 |
528 Addendum of Bid document for Procurement of Laptop computers(Contract identification No: NP-Docr-24717-GO-RFB) सुचना तथा समाचार 5/1/2076 |
529 सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण सम्बन्धमा, काठमाडौ सुचना तथा समाचार 4/29/2076 |
530 VERSP-MIS अनलाईन घटना दर्ता तालिम सम्बन्धमा (दोलखा) सुचना तथा समाचार 4/26/2076 |
531 VERSP-MIS अनलाईन घटना दर्ता तालिम सम्बन्धमा (रामेछाप) सुचना तथा समाचार 4/26/2076 |
532 Change in account no. and bank to deposit the cost of bid and bid security सुचना तथा समाचार 4/22/2076 |
533 विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रणनीति, २०७४ (पहिलो संशोधन) ऐन. नियम तथा नियमावली 4/22/2076 |
534 सेवा इकाईको लागि जनशक्त्ति छनौट सम्बन्धी मापडण्ड, २०७६ ऐन. नियम तथा नियमावली 4/22/2076 |
535 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (नवलपरासी, बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम) सुचना तथा समाचार 4/17/2076 |
536 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (नवलपरासी, बर्दाघाट सुस्ता पुर्व) सुचना तथा समाचार 4/17/2076 |
537 VERSP-MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (नुवाकोट) सुचना तथा समाचार 4/17/2076 |
538 सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्ने। सुचना तथा समाचार 4/16/2076 |
539 व्यक्त्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा भएका निर्देशन तथा परिपत्रहरू ऐन. नियम तथा नियमावली 4/16/2076 |
540 Correction notice for RFB सुचना तथा समाचार 4/15/2076 |
541 Procurement of Laptop computers for SU staff, National Competitive Bidding (NCB) सुचना तथा समाचार 4/14/2076 |
542 सामाजिक सुरक्षा थप रकम निकासा सम्बन्धमा २०७६।०३।३० सुचना तथा समाचार 3/30/2076 |
543 सामाजिक सुरक्षा थप रकम निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/26/2076 |
544 Scanning Services of Vital Events Registration Application Form (NP-DOCR-63277-NC-RFB) सुचना तथा समाचार 3/26/2076 |
545 सामाजिक सुरक्षा थप रकम निकासा गरिएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/22/2076 |
546 CRVS Survey Report 2073/74 प्रतिवेदन 3/18/2076 |
547 व्यक्तिगत घटना दर्ता लागू भएको जिल्ला र मिति अंग्रेजी रुपान्तर सम्बन्धमा निर्देशन 3/13/2076 |
548 व्यक्तिगत घटना दर्ता लागू भएको जिल्ला र मिति अंग्रेजी रुपान्तर सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/13/2076 |
549 अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगित भएको बारे (बाँके) सुचना तथा समाचार 3/3/2076 |
550 सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप रकम निकासा गरिएको। सुचना तथा समाचार 3/3/2076 |
551 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम (नेपालगंज, बाँके) सुचना तथा समाचार 3/1/2076 |
552 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (प्र.जि.अ रुपन्देही) सुचना तथा समाचार 2/29/2076 |
553 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (भैरहवा, रुपन्देही) सुचना तथा समाचार 2/29/2076 |
554 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (सिन्धुपाल्चोक) सुचना तथा समाचार 2/29/2076 |
555 प्रगति प्रतिवेदन (अनुसुची-१२) पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/28/2076 |
556 सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सम्बन्धी कार्यक्रमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/16/2076 |
557 प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/15/2076 |
558 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (सुर्खेत) सुचना तथा समाचार 2/12/2076 |
559 अनलाइन घटना दर्ता (VERSP-MIS) तालिम सम्बन्धमा (सुर्खेत) सुचना तथा समाचार 2/12/2076 |
560 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (दाङ) सुचना तथा समाचार 2/12/2076 |
561 अनलाइन घटना दर्ता (VERSP-MIS) तालिम सम्बन्धमा (दाङ) सुचना तथा समाचार 2/12/2076 |
562 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम (सुनसरी) सुचना तथा समाचार 2/9/2076 |
563 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (सुनसरी) सुचना तथा समाचार 2/9/2076 |
564 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (इटहरी) सुचना तथा समाचार 2/8/2076 |
565 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (सुनसरी) सुचना तथा समाचार 2/8/2076 |
566 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (उदयपुर) सुचना तथा समाचार 2/8/2076 |
567 कार्यक्रम स्थगित भएको सम्बन्धमा (दाङ्ग) सुचना तथा समाचार 1/29/2076 |
568 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (सौराह) सुचना तथा समाचार 1/27/2076 |
569 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (चितवन) सुचना तथा समाचार 1/26/2076 |
570 सा.सु. तथा घटना दर्ता कार्यक्रममा उपस्थित गराउने सम्बन्धमा (जि.स.स चौतारा, सिन्धुपाल्चोक) सुचना तथा समाचार 1/25/2076 |
571 सा.सु. तथा घटना दर्ता कार्यक्रममा उपस्थित गराउने सम्बन्धमा (पाँचखाल न.पा. काभ्रेपलाञ्चोक) सुचना तथा समाचार 1/25/2076 |
572 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (हेटौडा) सुचना तथा समाचार 1/15/2076 |
573 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (हेटौडा) सुचना तथा समाचार 1/15/2076 |
574 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (विराटनगर) सुचना तथा समाचार 1/12/2076 |
575 विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/10/2076 |
576 कार्यक्रम स्थगित भएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/9/2076 |
577 अनुशिक्षण कार्यक्रम (मनाङ) सुचना तथा समाचार 1/9/2076 |
578 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (धनकुटा) सुचना तथा समाचार 1/6/2076 |
579 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (धनकुटा) सुचना तथा समाचार 1/6/2076 |
580 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (खाँदबारी) सुचना तथा समाचार 1/6/2076 |
581 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (खाँदबारी) सुचना तथा समाचार 1/6/2076 |
582 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (सिन्धुली) सुचना तथा समाचार 1/5/2076 |
583 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (सिन्धुली) सुचना तथा समाचार 1/5/2076 |
584 व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक विवरण पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/3/2076 |
585 सहभागिता सम्बन्धमा (काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय तहहरुका लागि) सुचना तथा समाचार 12/29/2075 |
586 सहभागिता सम्बन्धमा (भक्तपुर जिल्लाका स्थानीय तहहरुका लागि) सुचना तथा समाचार 12/29/2075 |
587 सहभागिता सम्बन्धमा (ललितपुर जिल्लाका स्थानीय तहहरुका लागि) सुचना तथा समाचार 12/29/2075 |
588 सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप रकम निकाशा गरिएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/29/2075 |
589 MIS Online Entry तथा चौमासिक प्रगति सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/29/2075 |
590 चौमासिक प्रगति सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/29/2075 |
591 "व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह" कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/28/2075 |
592 VERSP-MIS तालिम र छलफल तथा अर्न्तकृया कार्यक्रमको मिति संशोधन सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 12/19/2075 |
593 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (धनगढी) सुचना तथा समाचार 12/19/2075 |
594 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (धनगढी) सुचना तथा समाचार 12/19/2075 |
595 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (गुलरिया) सुचना तथा समाचार 12/10/2075 |
596 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (राजापुर) सुचना तथा समाचार 12/10/2075 |
597 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (गुलरीया) सुचना तथा समाचार 12/8/2075 |
598 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (राजापुर) सुचना तथा समाचार 12/8/2075 |
599 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/7/2075 |
600 घटना दर्ता किताबमा रहेका विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/3/2075 |
601 लेटरप्याड तथा छाप प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 11/23/2075 |
602 अनलाईन व्यक्तिगत घटना दर्ता (VERSP-MIS) तालिम सम्बन्धमा (नवलपरासी) सुचना तथा समाचार 11/8/2075 |
603 अनलाईन व्यक्तिगत घटना दर्ता (VERSP-MIS) तालिम सम्बन्धमा (वीरगञ्ज) सुचना तथा समाचार 11/7/2075 |
604 व्यक्तिगत घटना दर्ताको संशोधित अनुशूची कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 10/1/2075 |
605 उपस्थिती सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
606 उपस्थिती सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
607 उपस्थिती सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
608 उपस्थिती सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
609 उपस्थिती सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
610 उपस्थिती सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
611 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 8/28/2075 |
612 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 8/26/2075 |
613 जानकारी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 8/23/2075 |
614 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (महोत्तरी जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
615 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (बाजुरा जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
616 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (सर्लाही जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
617 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (जाँजरकोट जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
618 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (डोटी जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
619 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (सिराहा जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
620 दलित जातिय अनुसुची सम्बन्धमा निर्देशन निर्देशन 8/11/2075 |
621 अनलाइन घटना दर्ता तालिम सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/26/2075 |
622 अनलाइन घटना दर्ता तालिम सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/18/2075 |
623 सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 7/9/2075 |
624 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/9/2075 |
625 मुलिकी देवानी (संहिता) ऐन र मुलिकी अपराध (संहिता) ऐन पश्चात व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धी निर्देशन सुचना तथा समाचार 7/8/2075 |
626 सा. सु. कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद-३ दफा ९ को उपदफा (२) को व्यवस्था हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/24/2075 |
627 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ति 6/22/2075 |
628 जन्म दर्ताको सूचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075 |
629 मृत्यु दर्ताको सुचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075 |
630 विवाह दर्ताको सूचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075 |
631 सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075 |
632 बसाई सराई दर्ताको सुचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075 |
633 व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र भर्ने विधि ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075 |
634 जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) (दोस्रो संसोधन) नियमावली, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075 |
635 जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) (दोस्रो संसोधन) नियामावली, २०७५ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/19/2075 |
636 जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075 |
637 मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075 |
638 विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075 |
639 सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075 |
640 बसाइँ सराई दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075 |
641 सा. सु. भत्ता वितरण गर्नको लागि स्थानीय तह र बैंक विच हुने सम्झौता पत्रको नमुना (कार्यविधि २०७५ अनुरुप) विविध 6/11/2075 |
642 सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको लगत हस्तान्तरण फारामको नमुना विविध 6/11/2075 |
643 सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा विविध 6/11/2075 |
644 व्यक्तिगत परामर्शदाता छनौट सम्बन्धी आशयको सूचना सुचना तथा समाचार 6/8/2075 |
645 VERSP-MIS संचालनको लागि प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशन 6/7/2075 |
646 सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/4/2075 |
647 VERSP-MIS तालिम सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/1/2075 |
648 VERSP-MIS तालिम सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/1/2075 |
649 अन्तरवार्ता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 5/29/2075 |
650 VERSP-MIS प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्बन्धमा (2075/06/07-2075/06/12)! सुचना तथा समाचार 5/29/2075 |
651 कार्यशाला गोष्ठी स्थगन गरिएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 5/24/2075 |
652 ToR for Support Staff SSSPCR आयोजना 5/7/2075 |
653 ToR for MIS Developer/Programmer SSSPCR आयोजना 5/7/2075 |
654 Requst for EoI from Indivisual Consultants SSSPCR आयोजना 5/7/2075 |
655 कार्यशाला गोष्ठी संचालन हुने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 4/22/2075 |
656 रुजु गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण सुचना तथा समाचार 4/20/2075 |
657 आ.व. ०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/2/2075 |
658 व्यक्तिगत परामर्शदाता छनौट गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सुचना तथा समाचार 4/1/2075 |
659 अन्तरवार्ता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 4/1/2075 |
660 व्यक्तिगत घटना दर्ताको मासिक र वार्षिक विवरण पठाउने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/28/2075 |
661 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/27/2075 |
662 सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति 3/26/2075 |
663 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/25/2075 |
664 बेरुजु फछ्यौट तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेश्की फछ्यौट बारे । सुचना तथा समाचार 3/20/2075 |
665 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/20/2075 |
666 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/14/2075 |
667 अर्न्तवार्ता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/11/2075 |
668 जानकारी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/4/2075 |
669 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/4/2075 |
670 अनाथ तथा जोखिमयुत्त बालबालकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कायक्रम (सालन कायवध) ऐन, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 3/4/2075 |
671 सा.सु भत्ताको थप अख्तियारी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/3/2075 |
672 प्रदेश १ मा २०७५/०३/०३ देखि ०३/०५ सम्म संचालन हुने VERSP-MIS तालिम सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 2/28/2075 |
673 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (2075/2/27-2075/2/29) सुचना तथा समाचार 2/22/2075 |
674 अर्न्तक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्बन्धमा (धनकुटा, झापा) सुचना तथा समाचार 2/18/2075 |
675 तालिम पाल्पामा सुचना तथा समाचार 2/16/2075 |
676 तालिम नवलपरासी सुचना तथा समाचार 2/16/2075 |
677 तालिम रुपन्देही सुचना तथा समाचार 2/16/2075 |
678 तालिम कविलवस्तु सुचना तथा समाचार 2/16/2075 |
679 २०७५-०२-२० देखि २५ गते सम्म हुने VERSP-MIS तालिम सम्बन्धी सुचना तथा समाचार 2/16/2075 |
680 VERSP-MIS तालिम सम्बन्धी (रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी सुस्ता पश्चिम) सुचना तथा समाचार 2/15/2075 |
681 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/6/2075 |
682 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/1/2075 |
683 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/1/2075 |
684 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/1/2075 |
685 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/1/2075 |
686 विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति, २०७४ ऐन. नियम तथा नियमावली 1/27/2075 |
687 मिति २०७५-१-२० च.नं. ८३९ अनुसारको विवरण उपलब्ध गराउने अनुसूची फाराम सुचना तथा समाचार 1/23/2075 |
688 विवरण उपलब्ध गराई दिने बारे सुचना तथा समाचार 1/23/2075 |
689 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/16/2075 |
690 सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/13/2075 |
691 अछाम र बझांगमा हुने VERSP-MIS सम्बन्धी तालिम तथा अन्तरकृया कार्यक्रमको सुचना सुचना तथा समाचार 1/4/2075 |
692 व्यक्त्तिगत घटना सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/3/2075 |
693 व्यक्तिगत घटना दर्ता क्रम संख्या बारेमा स्पष्ट गरिएको सुचना तथा समाचार 1/2/2075 |
694 घटना दर्ता क्रम संख्या बारेमा स्पष्ट गरिएको निर्देशन 1/2/2075 |
695 २०७५।०१।०२ देखि २०७५।०१।०४ सम्म MIS तालिम सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/26/2074 |
696 २०७५।०१।०५ देखि २०७५।०१।०७ सम्म MIS तालिम सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/26/2074 |
697 रामेछापमा हुने तालिम सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/25/2074 |
698 २०७४।१२।२० देखि २०७४।१२।२१ सम्म MIS तालिम सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/16/2074 |
699 २०७४।१२।२२ देखि २०७४।१२।२३ सम्म MIS तालिम सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/16/2074 |
700 व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नियमावली र परिपत्रहरुको संग्रह ऐन. नियम तथा नियमावली 12/16/2074 |
701 MIS Integration सम्बन्धी कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/15/2074 |
702 प्रचार प्रसार गराई आवश्यक कार्यान्वयन गर्ने बारे सुचना तथा समाचार 12/15/2074 |
703 VERSP-MIS तालिममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/12/2074 |
704 VERSP-MIS तालिममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/9/2074 |
705 सा.सु बाँकी रकम हिसाब मिलान तथा फारफारक गर्ने सम्बन्धी सुचना तथा समाचार 12/7/2074 |
706 VERSP-MIS तालिममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/5/2074 |
707 VERSP-MIS संचालनको लागि प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी सुचना तथा समाचार 12/4/2074 |
708 व्यक्तिगत परामर्शदाताहरुको आसयपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना सुचना तथा समाचार 12/2/2074 |
709 Senior Procurement Specialist ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
710 Project FM Specialist ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
711 Program Officer ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
712 Team Leader ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
713 System Analyst ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
714 Senior Database Administrator ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
715 Senior Developer/Programmer ToR SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
716 Communication Officer (Reporting/VER_SS) SSSPCR आयोजना 12/2/2074 |
717 गाउंपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धि निर्देशन निर्देशन 11/30/2073 |
718 जोखिममा रहेका समुदाय विकास योजना SSSPCR आयोजना 5/12/2073 |
719 Draft Report on Vulnerable Community Development Plan (VCDP) SSSPCR आयोजना 3/29/2073 |
720 EFT अन्तरकृया सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/15/2023 |
721 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (गोरखा) सुचना तथा समाचार 6/13/2019 |
722 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (नेपालगंज) सुचना तथा समाचार 6/13/2019 |
723 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (गोरखा) सुचना तथा समाचार 6/13/2019 |
724 MIS सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (सिन्धुपाल्चोक) सुचना तथा समाचार 6/12/2019 |
725 छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (रुपन्देही) सुचना तथा समाचार 6/12/2019 |
726 MIS Entry सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 8/16/2018 |
727 व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/15/2018 |
728 स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको छाप सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/15/2018 |
729 निवृत्तीभरण पाउनेले सा.सू. भत्ता नपाउने सुचना तथा समाचार 1/23/2018 |
730 लाभग्राहीको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/3/2018 |
731 सा.सू. विवरण पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/3/2017 |
732 जिल्ला आयोजना समन्वय अधिकृत सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 10/25/2017 |
733 रौतहट जिल्लाको बालपोषण भत्ता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 10/24/2017 |
734 वि.सं. २०७४/६/३० गते केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाइयो सुचना तथा समाचार 10/17/2017 |
735 जानकारी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 10/17/2017 |
736 २०७३/७४ को भत्ता वितरणको यथार्थ व्यहोरा बारे निर्देशन 10/10/2017 |
737 नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको स्थानीय तह सम्बन्धी सुचना सुचना तथा समाचार 10/8/2017 |
738 MIS online entry, LMBIS मा ईन्ट्री र निकाशा मिलान सम्बन्घमा सुचना तथा समाचार 9/25/2017 |
739 मुल अभिलेख सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/20/2017 |
740 बैंक खाता मार्फत सा.सु. भत्ता वितरण सम्बन्धी सम्झौता पत्रको नमुना विविध 9/18/2017 |
741 आ.व. २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिकको सा.सु. अख्तियारी सुचना तथा समाचार 9/17/2017 |
742 आ.व. २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिकको सा.सु. भत्ता विनियोजित विवरण सुचना तथा समाचार 9/17/2017 |
743 LMBIS प्रविष्ठी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/14/2017 |
744 व्यक्तिगत घटना दर्ता ,सामाजिक सुरक्षा तथा अनलाईन प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी १ दिने तालिम सम्बन्धमा (सल्यान,दाङ,कैलाली,कञ्चनपुर,बर्दिया) सुचना तथा समाचार 8/23/2017 |
745 जन्म, मृत्यु तथा अन्य घटना (दर्ता गर्ने) ऐन २०३३ ऐन. नियम तथा नियमावली 8/22/2017 |
746 जन्म, मृत्यु तथा अन्य घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ ऐन. नियम तथा नियमावली 8/22/2017 |
747 जरुरी सूचना सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 8/18/2017 |
748 पञ्जीकरण प्रतिवेदन २०७२ प्रतिवेदन 8/10/2017 |
749 धन्यवाद ज्ञापन विविध 8/6/2017 |
750 एम.आई.एस अनलाईन ईन्ट्री र अख्तियारी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 8/4/2017 |
751 अा.व. २०७४।७५ को अनुगमन, सार्वजनिक सुनुवाई र अख्तियारी माग सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/27/2017 |
752 प्रकाशित सूचना सामाग्रीहरु लिने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/27/2017 |
753 प्रेस विज्ञप्ती (२०७४/०३/२८) प्रेस विज्ञप्ति 7/20/2017 |
754 सहभागी पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/29/2017 |
755 बसाई सराई सम्बन्धमा निर्देशन निर्देशन 6/25/2017 |
756 सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 6/25/2017 |
757 सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 6/23/2017 |
758 समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण VERSP-MIS मा ईन्ट्री गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/4/2017 |
759 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्न गराउनुहुन सुचना तथा समाचार 5/30/2017 |
760 शिलवन्दी कोटेशन स्वीकृत गर्ने सम्वन्धी आशयको सूचना सुचना तथा समाचार 5/28/2017 |
761 पञ्जीकाधिकारी स्थाई हुनुपर्ने निर्देशन 5/28/2017 |
762 प्रेस विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति 5/18/2017 |
763 काउन्सलर आधिकारिकता प्रमाणीकरण सम्बन्धमा निर्देशन 5/17/2017 |
764 पञ्जीकरण प्रतिवेदन २०७०-२०७१ प्रतिवेदन 4/19/2017 |
765 सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी जानकारी मुलक पुस्तिका प्रकाशन 4/19/2017 |
766 पञ्जिकरण (व्यक्तिगत घटना दर्ता) कार्यक्रम वार्षिक प्रतिवेदन २०६७–२०६९ प्रतिवेदन 4/19/2017 |
767 राउटे जातीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 4/16/2017 |
768 व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 4/11/2017 |
769 बसाईसराई दर्ता गर्दा अन्य घटना दर्ता गरेर मात्र गर्ने निर्देशन 3/31/2017 |
770 राउटे जातीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/7/2017 |
771 राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता निवेदन फाराम सुचना तथा समाचार |