Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/25/2081 |
2 तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/25/2081 |
3 तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/25/2081 |
4 तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/25/2081 |
5 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/25/2081 |
6 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।सुस्ता पुर्व,मुस्ताङ,लमजुड,गोरखा,तनहु । सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
7 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।पर्वत,स्याड्गजा,म्यादी,बाग्लुङ्ग। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
8 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।नवलपरासी,रुपन्देही,कपिलवस्तु,पाल्पा,अर्धाखाँची गुल्मी। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
9 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।रुकुम पुर्व,रोल्पा,प्यूठान,दाड्,बाँके,बर्दिया। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
10 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।रुकुम पश्रचिम,सल्यान,डोल्पा,जुम्ला,मुगु। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
11 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।हुम्ला,कालिकोट,जाजरकोट,दैलेख,सुर्खेत। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
12 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।बाजुरा,बझाङ्ग,डोटी, अछाम, दार्चुला। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
13 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।बैतडी,डडेलधुरा,कन्चनपुर,कैलाली। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
14 Biometric Scanner Device व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 2/6/2081 |
15 Biometric Scanner Device व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/6/2081 |
16 Biometric Verification अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/24/2081 |
17 अपुग सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 1/13/2081 |
18 सामाजिक सुरक्षा भत्ता EFT मार्फत वितरण सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 12/4/2080 |
19 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा (कोशी प्रदेश) सुचना तथा समाचार 10/9/2080 |
20 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।अर्धाखाची,रोल्पा,प्युठन,दाङ र गुल्मी । सुचना तथा समाचार 10/4/2080 |
21 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 10/4/2080 |
22 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा, धनगढी, कैलाली सुचना तथा समाचार 9/27/2080 |
23 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा, बिरेन्द्रनगर, सुर्खेत सुचना तथा समाचार 9/27/2080 |
24 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा (मधेश प्रदेश) सुचना तथा समाचार 9/22/2080 |
25 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा (बागमती प्रदेश) सुचना तथा समाचार 9/20/2080 |
26 लाभग्राहीको विवरण प्रविष्ट गर्दा राष्टि्य परिचय नम्बर अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा । निर्देशन 8/18/2080 |
27 लाभग्राहीको विवरण प्रविष्ट गर्दा राष्टि्य परिचय नम्बर अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 8/18/2080 |
28 Request for EOI for System Analyst (ISR) सुचना तथा समाचार 7/19/2080 |
29 ToR of System Analyst (ISR) सुचना तथा समाचार 7/19/2080 |
30 लाभग्राहीहरुको विवरण शुद्धिकरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/19/2080 |
31 सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण छुट भएका सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/25/2080 |
32 नवीकरण छुट भएका लाभग्राहीहरुको विवरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/17/2080 |
33 सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/2/2080 |
34 विद्युतीय माध्यम (EFT) मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 5/18/2080 |
35 सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा । विविध 5/15/2080 |
36 सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/15/2080 |
37 ISR सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया रद्द सम्बन्धमा । विविध 4/28/2080 |
38 ISR सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया रद्द सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/28/2080 |
39 सामाजिक सुरक्षा थप निकासा सुचना तथा समाचार 3/21/2080 |
40 सामाजिक सुरक्षा भता नवीकरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/3/2080 |
41 सामाजिक सुरक्षा भताको थप निकासा पठाईएको समबन्धमा । सुचना तथा समाचार 1/24/2080 |
42 सामाजिक सुरक्षा भता विद्युतीय माध्यमबाट (EFT) मार्फत भूक्तानि सम्बन्धमा सम्बन्धित २० स्थानीय तह सुचना तथा समाचार 1/10/2080 |
43 सामाजिक सुरक्षा भता विद्युतीय माध्यमबाट (EFT) मार्फत भूक्तानि सम्बन्धमा (सम्बन्धित ३० स्थानीय तह ) सुचना तथा समाचार 1/10/2080 |
44 लाभग्राहीको विवरण तत्काल अध्यावधिक गर्नुहुन । सुचना तथा समाचार 1/6/2080 |
45 सामाजिक सुरक्षा भता अपुग रकम माग गर्ने सम्बन्धमा । विविध 12/12/2079 |
46 सामाजिक सुरक्षा भता अपुग रकम माग गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 12/12/2079 |
47 हिसाब मिलानको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । विविध 11/17/2079 |
48 हिसाब मिलानको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 11/17/2079 |
49 बालपोषण भत्ता सम्बन्धी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड २०७९ (नमुना) पठाइएको सम्बन्धमा। निर्देशन 10/18/2079 |
50 बालपोषण भत्ता सम्बन्धी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड २०७९ (नमुना) पठाइएको सम्बन्धमा। विविध 10/18/2079 |
51 बालपोषण भत्ता सम्बन्धी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड २०७९ (नमुना) पठाइएको सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 10/18/2079 |
52 दलित थर परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/3/2079 |
53 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 8/7/2079 |
54 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 7/29/2079 |
55 लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/12/2079 |
56 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही सूचीकरण सम्वन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/10/2079 |
57 सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन- ऐन २०७९ ऐन. नियम तथा नियमावली 4/19/2079 |
58 दलित जातिहरू पटवा ,विल्टाउहरु सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/18/2079 |
59 एम आई एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायकहरुको सेवा करार सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 4/1/2079 |
60 सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/1/2079 |
61 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना सुचना तथा समाचार 3/30/2079 |
62 सामाजिक सुरक्षा अपुग रकम निकासा सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 3/24/2079 |
63 सेवा इकाईमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा करार सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 3/22/2079 |
64 थप रकम सुचना तथा समाचार 3/12/2079 |
65 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 2/11/2079 |
66 थप रकम पठाईएको सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 1/21/2079 |
67 निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन सुचना तथा समाचार 12/28/2078 |
68 बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/24/2078 |
69 EXPRESSION OF INTEREST (EOI) NP-DOCR-28414-CS- QCBS सुचना तथा समाचार 12/2/2078 |
70 EXPRESSION OF INTEREST (EOI) NP-DOCR-28414-CS- QCBS SSSPCR आयोजना 12/2/2078 |
71 थप रकम पठाईएको सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 11/22/2078 |
72 Conducting Beneficiary Satisfaction Survey of SSSPCR project प्रेस विज्ञप्ति 10/11/2078 |
73 Conducting Beneficiary Satisfaction Survey of SSSPCR project सुचना तथा समाचार 10/11/2078 |
74 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 6/19/2078 |
75 सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्रैमासिक वितरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/28/2078 |
76 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 5/24/2078 |
77 सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर सम्बन्धमा। विविध 5/22/2078 |
78 सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 5/22/2078 |
79 स्वेच्छिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धमा। विविध 4/28/2078 |
80 स्वेच्छिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 4/28/2078 |
81 पटवा,विल्टाउ,विन ( मुखिया) मलाह (सनही ) लोहार र गोढया जातीहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । विविध 4/18/2078 |
82 पटवा,विल्टाउ,विन ( मुखिया) मलाह (सनही ) लोहार र गोढया जातीहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/18/2078 |
83 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा। विविध 3/27/2078 |
84 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा। सुचना तथा समाचार 3/27/2078 |
85 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा। सुचना तथा समाचार 3/22/2078 |
86 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा । विविध 3/7/2078 |
87 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/7/2078 |
88 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/4/2078 |
89 थप रकम माग सम्बन्धमा । विविध 3/1/2078 |
90 थप रकम माग सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/1/2078 |
91 Social Security Reconciliation Portal कार्यान्वन सम्बन्धमा । विविध 2/20/2078 |
92 Social Security Reconciliation Portal कार्यान्वन सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 2/20/2078 |
93 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा । सुचना तथा समाचार 1/27/2078 |
94 बालपोषण भत्ता सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 1/20/2078 |
95 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको विवरण अध्यावधिक गर्ने | सुचना तथा समाचार 1/17/2078 |
96 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ सुचना तथा समाचार 1/6/2078 |
97 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा । विविध 12/24/2077 |
98 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा । सुचना तथा समाचार 12/24/2077 |
99 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्ने। विविध 12/6/2077 |
100 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्ने। सुचना तथा समाचार 12/6/2077 |
101 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ ऐन. नियम तथा नियमावली 12/2/2077 |
102 प्रतिवद्दता तथा जानकारी गराईदिन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/28/2077 |
103 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/25/2077 |
104 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/11/2077 |
105 बालपोषण भत्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 10/22/2077 |
106 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/22/2077 |
107 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/22/2077 |
108 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/1/2077 |
109 सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन सम्बन्धमा ऐन. नियम तथा नियमावली 8/28/2077 |
110 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 8/22/2077 |
111 सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ऐन. नियम तथा नियमावली 8/21/2077 |
112 नविकरण छुट भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 8/19/2077 |
113 दोश्रो चौमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 8/18/2077 |
114 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 8/16/2077 |
115 सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/26/2077 |
116 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण २०७७/०७/२४ मा प्रकाशित राजपत्र सुचना तथा समाचार 7/26/2077 |
117 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ऐन. नियम तथा नियमावली 7/25/2077 |
118 निर्देशन सम्बन्धमा | निर्देशन 7/19/2077 |
119 मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ! सुचना तथा समाचार 6/28/2077 |
120 रकम निकाशा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/22/2077 |
121 सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/6/2077 |
122 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 5/1/2077 |
123 तथ्याङ्ग अध्यावधिक गर्नेसमबन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/1/2077 |
124 लोपोन्मुख जातिको सा।सु भत्ता वितरण सम्बन्धमा निर्देशन 4/27/2077 |
125 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा। निर्देशन 4/12/2077 |
126 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/5/2077 |
127 जानकारी सम्बन्धमा । ऐन. नियम तथा नियमावली 4/5/2077 |
128 बैंकसँगको हिसाब मिलान सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/5/2077 |
129 जानकारी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/31/2077 |
130 थप रकम निकाशा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/30/2077 |
131 थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/28/2077 |
132 सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा/ भुक्त्तानी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/26/2077 |
133 थप रकम निकाशा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/23/2077 |
134 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 3/18/2077 |
135 बजेट फुकुवा सम्बन्धमा(७५३ स्थानिय निकायहरू) सुचना तथा समाचार 3/2/2077 |
136 थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/2/2077 |
137 बजेट फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/1/2077 |
138 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । निर्देशन 2/28/2077 |
139 जानकारी सम्बन्धमा निर्देशन 2/16/2077 |
140 सा.सू. भत्ता वितरणका लागि थप रकम पठाईएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/26/2077 |
141 तेस्रो चौमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/7/2077 |
142 प्रतिवेदन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/2/2077 |
143 सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७५ तथा सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 12/26/2076 |
144 सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६ ऐन. नियम तथा नियमावली 12/6/2076 |
145 सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन निर्देशिका,२०७४ (दोस्रो संशोधन, २०७६) ऐन. नियम तथा नियमावली 11/21/2076 |
146 सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा (MS WORD) ऐन. नियम तथा नियमावली 11/19/2076 |
147 बैंक सम्झौताको ढाँचा (MS WORD) ऐन. नियम तथा नियमावली 11/19/2076 |
148 निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/6/2076 |
149 सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ (दोस्रो संशोधन, २०७६) SSSPCR आयोजना 11/1/2076 |
150 विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 10/27/2076 |
151 सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना जोखिममा रहेका समुदाय विकास योजना SSSPCR आयोजना 10/27/2076 |
152 दोस्रो चौमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 10/7/2076 |
153 दोस्रो चौमासिकसम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/23/2076 |
154 सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपुग सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 9/23/2076 |
155 खर्चको अख्तियारी पठाएको बारे । सुचना तथा समाचार 9/20/2076 |
156 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 5/26/2076 |
157 विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रणनीति, २०७४ (पहिलो संशोधन) ऐन. नियम तथा नियमावली 4/22/2076 |
158 सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्ने। सुचना तथा समाचार 4/16/2076 |
159 सामाजिक सुरक्षा थप रकम निकासा सम्बन्धमा २०७६।०३।३० सुचना तथा समाचार 3/30/2076 |
160 सामाजिक सुरक्षा थप रकम निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/26/2076 |
161 सामाजिक सुरक्षा थप रकम निकासा गरिएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/22/2076 |
162 सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप रकम निकासा गरिएको। सुचना तथा समाचार 3/3/2076 |
163 प्रगति प्रतिवेदन (अनुसुची-१२) पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/28/2076 |
164 सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सम्बन्धी कार्यक्रमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/16/2076 |
165 सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप रकम निकाशा गरिएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/29/2075 |
166 MIS Online Entry तथा चौमासिक प्रगति सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/29/2075 |
167 चौमासिक प्रगति सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/29/2075 |
168 उपस्थिती सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
169 उपस्थिती सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
170 उपस्थिती सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
171 उपस्थिती सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
172 उपस्थिती सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
173 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (महोत्तरी जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
174 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (बाजुरा जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
175 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (सर्लाही जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
176 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (जाँजरकोट जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
177 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (डोटी जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
178 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (सिराहा जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
179 दलित जातिय अनुसुची सम्बन्धमा निर्देशन निर्देशन 8/11/2075 |
180 सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 7/9/2075 |
181 सा. सु. कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद-३ दफा ९ को उपदफा (२) को व्यवस्था हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/24/2075 |
182 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ति 6/22/2075 |
183 सा. सु. भत्ता वितरण गर्नको लागि स्थानीय तह र बैंक विच हुने सम्झौता पत्रको नमुना (कार्यविधि २०७५ अनुरुप) विविध 6/11/2075 |
184 सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको लगत हस्तान्तरण फारामको नमुना विविध 6/11/2075 |
185 सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/4/2075 |
186 रुजु गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण सुचना तथा समाचार 4/20/2075 |
187 आ.व. ०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/2/2075 |
188 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/27/2075 |
189 सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति 3/26/2075 |
190 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/25/2075 |
191 बेरुजु फछ्यौट तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेश्की फछ्यौट बारे । सुचना तथा समाचार 3/20/2075 |
192 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/20/2075 |
193 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/14/2075 |
194 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/4/2075 |
195 अनाथ तथा जोखिमयुत्त बालबालकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कायक्रम (सालन कायवध) ऐन, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 3/4/2075 |
196 सा.सु भत्ताको थप अख्तियारी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/3/2075 |
197 विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति, २०७४ ऐन. नियम तथा नियमावली 1/27/2075 |
198 मिति २०७५-१-२० च.नं. ८३९ अनुसारको विवरण उपलब्ध गराउने अनुसूची फाराम सुचना तथा समाचार 1/23/2075 |
199 विवरण उपलब्ध गराई दिने बारे सुचना तथा समाचार 1/23/2075 |
200 सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/13/2075 |
201 सा.सु बाँकी रकम हिसाब मिलान तथा फारफारक गर्ने सम्बन्धी सुचना तथा समाचार 12/7/2074 |
202 EFT अन्तरकृया सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/15/2023 |
203 निवृत्तीभरण पाउनेले सा.सू. भत्ता नपाउने सुचना तथा समाचार 1/23/2018 |
204 सा.सू. विवरण पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/3/2017 |
205 रौतहट जिल्लाको बालपोषण भत्ता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 10/24/2017 |
206 बैंक खाता मार्फत सा.सु. भत्ता वितरण सम्बन्धी सम्झौता पत्रको नमुना विविध 9/18/2017 |
207 आ.व. २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिकको सा.सु. अख्तियारी सुचना तथा समाचार 9/17/2017 |
208 आ.व. २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिकको सा.सु. भत्ता विनियोजित विवरण सुचना तथा समाचार 9/17/2017 |
209 सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 6/25/2017 |
210 सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन 6/23/2017 |
211 समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण VERSP-MIS मा ईन्ट्री गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/4/2017 |
212 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्न गराउनुहुन सुचना तथा समाचार 5/30/2017 |
213 सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी जानकारी मुलक पुस्तिका प्रकाशन 4/19/2017 |
214 राउटे जातीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 4/16/2017 |
215 राउटे जातीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/7/2017 |