Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
1 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।सुस्ता पुर्व,मुस्ताङ,लमजुड,गोरखा,तनहु । सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
2 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।पर्वत,स्याड्गजा,म्यादी,बाग्लुङ्ग। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
3 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।नवलपरासी,रुपन्देही,कपिलवस्तु,पाल्पा,अर्धाखाँची गुल्मी। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
4 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।रुकुम पुर्व,रोल्पा,प्यूठान,दाड्,बाँके,बर्दिया। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
5 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।रुकुम पश्रचिम,सल्यान,डोल्पा,जुम्ला,मुगु। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
6 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।हुम्ला,कालिकोट,जाजरकोट,दैलेख,सुर्खेत। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
7 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।बाजुरा,बझाङ्ग,डोटी, अछाम, दार्चुला। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
8 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।बैतडी,डडेलधुरा,कन्चनपुर,कैलाली। सुचना तथा समाचार 2/7/2081 |
9 Biometric Scanner Device व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/6/2081 |
10 Biometric Verification अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/24/2081 |
11 अपुग सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 1/13/2081 |
12 सामाजिक सुरक्षा भत्ता EFT मार्फत वितरण सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 12/4/2080 |
13 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा (कोशी प्रदेश) सुचना तथा समाचार 10/9/2080 |
14 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।अर्धाखाची,रोल्पा,प्युठन,दाङ र गुल्मी । सुचना तथा समाचार 10/4/2080 |
15 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 10/4/2080 |
16 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा, धनगढी, कैलाली सुचना तथा समाचार 9/27/2080 |
17 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा, बिरेन्द्रनगर, सुर्खेत सुचना तथा समाचार 9/27/2080 |
18 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा (मधेश प्रदेश) सुचना तथा समाचार 9/22/2080 |
19 तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा (बागमती प्रदेश) सुचना तथा समाचार 9/20/2080 |
20 लाभग्राहीको विवरण प्रविष्ट गर्दा राष्टि्य परिचय नम्बर अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 8/18/2080 |
21 Request for EOI for System Analyst (ISR) सुचना तथा समाचार 7/19/2080 |
22 ToR of System Analyst (ISR) सुचना तथा समाचार 7/19/2080 |
23 लाभग्राहीहरुको विवरण शुद्धिकरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/19/2080 |
24 सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण छुट भएका सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/25/2080 |
25 नवीकरण छुट भएका लाभग्राहीहरुको विवरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/17/2080 |
26 सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/2/2080 |
27 विद्युतीय माध्यम (EFT) मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 5/18/2080 |
28 सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/15/2080 |
29 ISR सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया रद्द सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/28/2080 |
30 सामाजिक सुरक्षा थप निकासा सुचना तथा समाचार 3/21/2080 |
31 सामाजिक सुरक्षा भता नवीकरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/3/2080 |
32 सामाजिक सुरक्षा भताको थप निकासा पठाईएको समबन्धमा । सुचना तथा समाचार 1/24/2080 |
33 सामाजिक सुरक्षा भता विद्युतीय माध्यमबाट (EFT) मार्फत भूक्तानि सम्बन्धमा सम्बन्धित २० स्थानीय तह सुचना तथा समाचार 1/10/2080 |
34 सामाजिक सुरक्षा भता विद्युतीय माध्यमबाट (EFT) मार्फत भूक्तानि सम्बन्धमा (सम्बन्धित ३० स्थानीय तह ) सुचना तथा समाचार 1/10/2080 |
35 लाभग्राहीको विवरण तत्काल अध्यावधिक गर्नुहुन । सुचना तथा समाचार 1/6/2080 |
36 सामाजिक सुरक्षा भता अपुग रकम माग गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 12/12/2079 |
37 हिसाब मिलानको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 11/17/2079 |
38 बालपोषण भत्ता सम्बन्धी अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड २०७९ (नमुना) पठाइएको सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 10/18/2079 |
39 दलित थर परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/3/2079 |
40 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 8/7/2079 |
41 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 7/29/2079 |
42 लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/12/2079 |
43 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही सूचीकरण सम्वन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/10/2079 |
44 दलित जातिहरू पटवा ,विल्टाउहरु सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/18/2079 |
45 एम आई एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायकहरुको सेवा करार सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 4/1/2079 |
46 सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/1/2079 |
47 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना सुचना तथा समाचार 3/30/2079 |
48 सामाजिक सुरक्षा अपुग रकम निकासा सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 3/24/2079 |
49 सेवा इकाईमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा करार सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 3/22/2079 |
50 थप रकम सुचना तथा समाचार 3/12/2079 |
51 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 2/11/2079 |
52 थप रकम पठाईएको सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 1/21/2079 |
53 निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन सुचना तथा समाचार 12/28/2078 |
54 बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/24/2078 |
55 EXPRESSION OF INTEREST (EOI) NP-DOCR-28414-CS- QCBS सुचना तथा समाचार 12/2/2078 |
56 थप रकम पठाईएको सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 11/22/2078 |
57 Conducting Beneficiary Satisfaction Survey of SSSPCR project सुचना तथा समाचार 10/11/2078 |
58 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 6/19/2078 |
59 सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्रैमासिक वितरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/28/2078 |
60 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 5/24/2078 |
61 सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 5/22/2078 |
62 स्वेच्छिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 4/28/2078 |
63 पटवा,विल्टाउ,विन ( मुखिया) मलाह (सनही ) लोहार र गोढया जातीहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/18/2078 |
64 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा। सुचना तथा समाचार 3/27/2078 |
65 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा। सुचना तथा समाचार 3/22/2078 |
66 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/7/2078 |
67 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/4/2078 |
68 थप रकम माग सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/1/2078 |
69 Social Security Reconciliation Portal कार्यान्वन सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 2/20/2078 |
70 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा । सुचना तथा समाचार 1/27/2078 |
71 बालपोषण भत्ता सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 1/20/2078 |
72 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको विवरण अध्यावधिक गर्ने | सुचना तथा समाचार 1/17/2078 |
73 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ सुचना तथा समाचार 1/6/2078 |
74 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्वन्धमा । सुचना तथा समाचार 12/24/2077 |
75 सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्ने। सुचना तथा समाचार 12/6/2077 |
76 प्रतिवद्दता तथा जानकारी गराईदिन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/28/2077 |
77 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/25/2077 |
78 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/11/2077 |
79 बालपोषण भत्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 10/22/2077 |
80 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/22/2077 |
81 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/22/2077 |
82 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/1/2077 |
83 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप निकासा पठाईएको सम्बन्धमा | सुचना तथा समाचार 8/22/2077 |
84 नविकरण छुट भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 8/19/2077 |
85 दोश्रो चौमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 8/18/2077 |
86 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 8/16/2077 |
87 सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 7/26/2077 |
88 बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण २०७७/०७/२४ मा प्रकाशित राजपत्र सुचना तथा समाचार 7/26/2077 |
89 मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ! सुचना तथा समाचार 6/28/2077 |
90 रकम निकाशा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/22/2077 |
91 सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/6/2077 |
92 तथ्याङ्ग अध्यावधिक गर्नेसमबन्धमा । सुचना तथा समाचार 5/1/2077 |
93 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/5/2077 |
94 बैंकसँगको हिसाब मिलान सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/5/2077 |
95 जानकारी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/31/2077 |
96 थप रकम निकाशा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/30/2077 |
97 थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/28/2077 |
98 सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा/ भुक्त्तानी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/26/2077 |
99 थप रकम निकाशा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/23/2077 |
100 बजेट फुकुवा सम्बन्धमा(७५३ स्थानिय निकायहरू) सुचना तथा समाचार 3/2/2077 |
101 थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/2/2077 |
102 बजेट फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/1/2077 |
103 सा.सू. भत्ता वितरणका लागि थप रकम पठाईएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/26/2077 |
104 तेस्रो चौमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/7/2077 |
105 प्रतिवेदन सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/2/2077 |
106 सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७५ तथा सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 12/26/2076 |
107 निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/6/2076 |
108 विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 10/27/2076 |
109 दोस्रो चौमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 10/7/2076 |
110 दोस्रो चौमासिकसम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/23/2076 |
111 सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपुग सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 9/23/2076 |
112 खर्चको अख्तियारी पठाएको बारे । सुचना तथा समाचार 9/20/2076 |
113 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 5/26/2076 |
114 सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्ने। सुचना तथा समाचार 4/16/2076 |
115 सामाजिक सुरक्षा थप रकम निकासा सम्बन्धमा २०७६।०३।३० सुचना तथा समाचार 3/30/2076 |
116 सामाजिक सुरक्षा थप रकम निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/26/2076 |
117 सामाजिक सुरक्षा थप रकम निकासा गरिएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/22/2076 |
118 सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप रकम निकासा गरिएको। सुचना तथा समाचार 3/3/2076 |
119 प्रगति प्रतिवेदन (अनुसुची-१२) पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/28/2076 |
120 सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सम्बन्धी कार्यक्रमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 2/16/2076 |
121 सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप रकम निकाशा गरिएको सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/29/2075 |
122 MIS Online Entry तथा चौमासिक प्रगति सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/29/2075 |
123 चौमासिक प्रगति सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 12/29/2075 |
124 उपस्थिती सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
125 उपस्थिती सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
126 उपस्थिती सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
127 उपस्थिती सम्बन्धमा। सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
128 उपस्थिती सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 9/4/2075 |
129 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (महोत्तरी जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
130 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (बाजुरा जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
131 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (सर्लाही जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
132 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (जाँजरकोट जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
133 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (डोटी जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
134 बाल पोषण संरक्षण अनुदान विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्देशन (सिराहा जिल्ला) सुचना तथा समाचार 8/12/2075 |
135 सा. सु. कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद-३ दफा ९ को उपदफा (२) को व्यवस्था हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/24/2075 |
136 सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/4/2075 |
137 रुजु गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण सुचना तथा समाचार 4/20/2075 |
138 आ.व. ०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 4/2/2075 |
139 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/27/2075 |
140 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/25/2075 |
141 बेरुजु फछ्यौट तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेश्की फछ्यौट बारे । सुचना तथा समाचार 3/20/2075 |
142 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/20/2075 |
143 सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थप रकम निकाशा सम्बन्धमा । सुचना तथा समाचार 3/14/2075 |
144 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/4/2075 |
145 सा.सु भत्ताको थप अख्तियारी सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/3/2075 |
146 मिति २०७५-१-२० च.नं. ८३९ अनुसारको विवरण उपलब्ध गराउने अनुसूची फाराम सुचना तथा समाचार 1/23/2075 |
147 विवरण उपलब्ध गराई दिने बारे सुचना तथा समाचार 1/23/2075 |
148 सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप निकासा सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 1/13/2075 |
149 सा.सु बाँकी रकम हिसाब मिलान तथा फारफारक गर्ने सम्बन्धी सुचना तथा समाचार 12/7/2074 |
150 EFT अन्तरकृया सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/15/2023 |
151 निवृत्तीभरण पाउनेले सा.सू. भत्ता नपाउने सुचना तथा समाचार 1/23/2018 |
152 सा.सू. विवरण पठाउने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 11/3/2017 |
153 रौतहट जिल्लाको बालपोषण भत्ता सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 10/24/2017 |
154 आ.व. २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिकको सा.सु. अख्तियारी सुचना तथा समाचार 9/17/2017 |
155 आ.व. २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिकको सा.सु. भत्ता विनियोजित विवरण सुचना तथा समाचार 9/17/2017 |
156 समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण VERSP-MIS मा ईन्ट्री गर्ने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 6/4/2017 |
157 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्न गराउनुहुन सुचना तथा समाचार 5/30/2017 |
158 राउटे जातीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 4/16/2017 |
159 राउटे जातीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा सुचना तथा समाचार 3/7/2017 |